Opsjoner

Beinhard kamp om lukrativ opsjonspakke til ledelsen i krypto-startup

Etter kollaps på børsen vil ledelsen ha betalt med ny opsjonspakke med nye betingelser.

Styreleder i Harmonychain Bjørn Zachrisson, CEO Ola Stene-Johansen og CFO Ben Miklozek (øverst), Tore Sviland og Christian Rustad (nederst)

Teknologidirektør og serie-gründer Christian Rustad i Harmonychain tar avstand fra at fire andre ledere i selskapet har foreslått et lukrativt opsjonsprogram til seg selv.

Forslaget skal behandles på generalforsamlingen som i år skal avholdes 1. april.

Det skriver Finansavisen.

Det skal være styreleder Bjørn Zachrisson, Tore Sviland og CEO Ola Stene-Johansen som har foreslått pakken til seg selv via kompensasjonskomiteen. I tillegg vil også finansdirektør Ben Miklozek få en betydelig del av pakken.

Mens et standard opsjonsprogram innebærer potensiell utstedelse av et relativt lavt antall nye aksjer, gjerne 7 prosent, vil forslaget i Harmonychain innebære 25 prosent nye aksjer gjennom utstedelse av 42 millioner opsjoner.

Styreleder Zachrisson skal ha 15 millioner av opsjonene, mens Sviland, Stene-Johansen og Miklozek skal ha 5,7 millioner hver.

Bakgrunnen for pakken skal være fallet i Harmonychains aksjer på børsen som har gjort tidligere opsjonspakker nærmest verdiløse.

Opsjonene tildelt i 2021, hadde en innløsningskurs på 4 kroner. Da selskapet ble børsnotert på Euronext Growth sommeren 2021, ble aksjene omsatt for rundt 1,84 kroner, men allerede i august var verdien redusert til 0,5.

Nå omsettes aksjene for 0,9 kroner stykket, altså må selskapets verdi minst firedobles før opsjonene i den gamle pakken kan konverteres til aksjer.

I den nye opsjonspakken er innløsingskursen satt til 1,4 kroner.

Til Finansavisen gjør teknologidirektør Rustad det klart at han mener pakken ikke bør godkjennes av aksjonærene. Han stiller også spørsmål ved at hans egen bonusordning, som ifølge ham selv sannsynligvis ikke vil utløses på grunn av manglende fremdrift, drøftes i innkallelsen til generalforsamlingen - både før og etter beskrivelsen av den nye opsjonspakken til toppledelsen.

Ingen i Harmonychain har gitt noen kommentarer til saken.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*