Kenneth Sørheim, (til venstre) leder digital utvikling & transformasjon i Norlandia og Simen Torp Halvorsen, (til høyre) CEO i Bee Concepts inngår samarbeid.

Bee Concepts inngår samarbeid med velferdskjempen Norlandia

– Anerkjennelsen fra en helseaktør som Norlandia er viktig for en utfordrer som oss, sier CEO i Bee Concepts, Simen Torp Halvorsen.

Publisert

Med sin nye teknologiplattform Bee Care forsøker Bee Concepts å redefinere kategorien «personlig trygghetsalarm».

– Vi har en helhetsløsning som setter brukeren og brukerens nettverk i sentrum og bygger en relevant velferdsteknologisk løsning rundt brukeren slik at personen og pårørende opplever økt trygghet i hverdagen, sier daglig leder Simen Torp Halvorsen i Bee Concepts.

Før sommeren signerte selskapet en innovasjonskontrakt med Norlandia, et selskap som drifter velferdstilbud som barnehager, pasienthotell og sykehjem. Dermed kunne testingen av den nye teknologiplattformen starte for fullt.

– Anerkjennelsen fra en helseaktør som Norlandia er viktig for en utfordrer som oss. Gjennom sommeren har vi testet Bee Care på et utvalg av deres brukere med gode resultater, forteller Halvorsen.

Vil la alle føle seg tryggere

I 2017 var det under 10 prosent av personer over 67 år som hadde trygghetsalarm gjennom det offentlige, og de fleste av disse alarmene fungerer kun i brukerens hjem. Med en alarm som fungerer både ute og inne, og som bruker kan snakke med sine pårørende gjennom, ønsker Bee Concepts å legge bedre til rette for aktivitet i hverdagen.

Den nye plattformen Bee Care leverer trygghetsalarm i form av et armbånd med toveis tale og geoposisjonering, noe som gjør det enkelt å hjelpe, ettersom lokalisasjonen er kjent og pårørende samtidig kan snakke med brukeren.

– Det å føle seg trygg er noe alle bør ha muligheten til, ikke bare de som har fått ett vedtak i kommunen. Vi skal bidra til at våre kunder kan bo hjemme lenger med redusert bistand fra offentlig helse- og omsorgstjenester og samtidig oppleve en trygg hverdag, uansett hvor de er, sier Halvorsen.

Undersøkelser viser at mange eldre reduserer sine aktiviteter da de er redd for å komme i situasjoner hvor de trenger bistand, men ikke klarer å tilkalle nødvendig hjelp.

– Sammen skal vi gi eldre bedre livskvalitet og mer trygghet i hverdagen og gjennom det sikre et godt liv lenger, sier ansvarlig for digital transformasjon Kenneth Sørheim i Norlandia.

Møttes på akselleratorprogram

Begge selskapene ser ett uforløst potensialet i markedet og har høye forventninger om kraftig vekst i tiden fremover.

Norlandia er en av de største omsorgsaktørene i Norge, med en uttalt ambisjon om å vokse innen eldreomsorg og hjemmetjenestemarkedet.

– Samarbeidet med Bee Concepts er ett skritt i riktig retning og en god match for strategien vår. Løsninger som bidrar til å skape et godt liv - hver dag er bra for de eldre, for pårørende og for oss, sier Sørheim.

Samarbeidet mellom de to selskapene oppstod blant annet gjennom Bee Concepts deltakelse i Norlandias akseleratorprogram, Welfare 2.0. Programmet gir Bee Concepts tilgang til kompetanse og ressurser i Norlandia-systemet.

Bee Concepts har nylig lansert sin første versjon av Bee Care og de første salgene er gjennomført. Nå ligger fokuset på å øke markedsandelen og videreutvikling av plattformen i samarbeid med Norlandia.

I løpet av de to siste årene har Bee Concepts hentet sju millioner kroner, blant annet fra finansmannen Kjetil Holta, som i dag eier 10 prosent av selskapet.