PSD2-trio med mye å gjøre. Fr.v. Kjetil Sørtun, leder for Banking Services i Sparebanken Vest, Øyvind Aass, administrerende direktør i Sparebank 1 Utvikling og Stein Gryte, spesialrådgiver i De Samarbeidende Sparebankene.

Bankene jobber på spreng med PSD2-innspurt

30. april må norske banker levere på kravene i PSD2-regelverket, ellers risikerer de bøter og andre sanksjoner. Shifter har sjekket hvordan de ligger an.

Publisert