I november hadde fintech-selskapene gått lei av bankens etterlevelse av PSD2-direktivet og gikk til frontalangrep. Denne gangen ser det ut til at det er Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA som har fått nok.

Nytt EU-krav: Bankene må få på plass PSD2 før utgangen av april – ellers blir det bøter

Det brenner under føttene på norske banker som ikke har innført funksjonaliteten PSD2-direktivet krever.

Publisert Sist oppdatert

Flere norske startups har kjempet en hard kamp for å få bankene til å tilpasse seg PSD2-direktivet, og dermed gi tredjepartsaktører tilgang til informasjon fra kundenes brukskontoer, blant annet.

Nå får de hjelp fra den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA. I en fersk uttalelse gir de bankene frist til 30. april på å få på plass de nødvendige funksjonene.

I samme skriv er det nye retningslinjer for hvordan lokale tilsynsmyndigheter skal agere overfor banker som ikke er i mål innen fristen. Skrivet omhandler også krav om sterk kundeautentisering.

«EBA forventer, i tilfelle hindringer fortsatt eksisterer etter nevnte deadline, at nasjonale tilsynsmyndigheter tar i bruk mer effektive tiltak for å forsikre at lovene etterleves, inkludert, men ikke begrenset til, å tilbakekalle fritaket fra reserveløsning som banker, kortutstedere eller e-pengeforetak allerede har fått og/eller utstede bøter», skriver EBA.

Prioriteringer

– Det har vært i en god dag i «open banking»-verden, sier Alf Gunnar Andersen, daglig leder i Horde og styreleder i nystartede Fintech Norway, organisasjonen som ble start for noen uker siden som en direkte konsekvens av bankens langsomme innføring av PSD2-direktivet.

– Var det overraskende at EBA kom en slik advarsel nå?

– En positiv overraskelse, i hvert fall. Det er jo akkurat dette vi har etterlyst i kontaktene med Finanstilsynet og Finansdepartementet. Hva skal vi forholde oss til?

– Slik det er nå, sitter vi med både et omdømmetap fordi tjenestene ikke fungerer bra, og et kommersielt tap fordi tjenestene ikke fungerer skikkelig.

– Tror du at bankene vil være klare til 30. april?

– Der det er vilje, er det vei. Vi så jo hvor raskt kompensasjonsordning.no kom på plass i fjor. Jeg tror jo definitivt at bankene klarer å få dette på plass. Det handler om prioriteringer.

Tilsynet har observert progresjon

Shifter sendte også over et antall spørsmål til Finanstilsynet på e-post der vi ba om tilsynet reaksjoner på EBAs skrivelse. Sent mandag kveld fikk vi tilbake et skriftlig svar på noen av dem fra seksjonssjef Olav Johannessen i seksjon for IT og betalingstjenester.

– 111 banker søkte fritak fra å lage en reserveløsning til det dedikerte grensesnittet. I november var det fortsatt en majoritet av dem som ikke oppfylte kravene regelverket stiller til et dedikert grensesnitt. Hvor mange er det som ikke er klare i dag?

– Finanstilsynet har ikke anledning til å kommentere den tilsynsmessige oppfølgingen av foretakene. Det er bankenes ansvar å sikre at virksomheten er i tråd med gjeldende regelverk, herunder slik at betalingsforetak som yter betalingsfullmakttjeneste og/eller kontoinformasjonstjeneste får tilgang på informasjon iht. regelverket.

– Vil alle norske banker kunne ha på plass funksjonalitet som lever opp til kravene i PSD2-direktivet før siste april?

– Finanstilsynet har en løpende oppfølging av bankenes arbeid med grensesnittene for å følge opp at bankenes løsninger snarest mulig samsvarer med regelverket. For filialer av utenlandske banker skjer dette i samhandling med respektive hjemlandsmyndighet. Finanstilsynet observerer progresjon i bankenes arbeid.

Har dere vært for snille med bankene, når EBA må gå ut med en uttalelse som dette, 1,5 år etter at regelverket ble innført?

Når banker som har valgt å utvikle dedikerte grensesnitt (Api-er) ikke har på plass funksjonalitet og tilgjengelighet som er tilsvarende bankens ordinære kundegrensesnitt (nettbanker mm) nærmere 1,5 år etter at delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 trådte i kraft, sier det seg selv at det ikke er tilfredsstillende.

På spørsmålene om Finanstilsynet er beredt å innføre sanksjoner, slik EBA ber om, og hvilken type sanksjoner som tilsynet i så fall vurderer, avsto tilsynet fra å svare.