Petter Kjøs Utengen i Fleks (store bildet) ser store muligheter med at Sparebank 1 og Petter Lykke jobber med å få plass en mulighet til å begynne å abonnere på bil direkte i bankalliansens digitale flater.

Banken vil selge bilabonnement

I sommer investerte Sparebank 1-alliansen 255 millioner i bilabonnementstjenesten Fleks. Nå tester de ut hvordan de kan gire opp samarbeidet.

Publisert

– Det er klart at det finnes saker vi må finne ut av. Fleks er en egen merkevare, og vi er opptatt av at Fleks-navnet ikke blir overskygget av Sparebank 1. Men der har vi hatt en veldig god dialog fra dag én, sier Peder Kjøs Utengen, daglig leder i Fleks, til Shifter.

Han forteller at det å ta bilabonnementstjenesten inn i bankverden er noe Fleks har hatt i tankene lenge, og det første til mange spennende diskusjoner da Sparebank 1 i vår kom på banen i kapitaliseringsprosessen.

– Vi er opptatt av en god, sunn biløkonomi og mener mobilbanken er et naturlig sted å ha oversikt øver økonomien, sier Utengen.

Storemisjon midt i sommeren

Det var i begynnelsen av juli det ble kjent at Bertel O. Steen-eide Fleks hentet 290 millioner kroner i en rettet emisjon som verdsatte selskapet til 700 millioner kroner. Hovedinvestor var Norges største bankallianse med 255 millioner kroner.

Avtalen gir Sparebank 1 og Bertel O. Steen en eierandel på 47,2 prosent hver. Investorene Strømstangen og NWT Media, som også deltok i emisjonen, og ledelsen i Fleks står for de resterende eierandelene i selskapet.

Styreleder i Sparebank 1 Mobilitet, bankalliansens mobilitetssatsing, Rune G. Surland, var svært fornøyd med avtalen og mente bilabonnement ville passe godt inn i bankalliansens strategiske satsing.

– Vi jobber hele tiden for å gjøre hverdagsøkonomien enklere for kundene. Bilhold er en sentral del av hverdagen for veldig mange, og en vesentlig utgiftspost. Eierskapet i Fleks åpner flere spennende muligheter som vi gleder oss til å utforske videre, sa han da investeringen ble kjent i juli.

Har påbegynt utforskingen

Utforskingsarbeidet ble påbegynt etter sommeren og budskapet til Surland blir i stor grad gjentatt av mannen som har fått i oppdrag å lede det.

– Hvis vi kan hjelpe kunden med hverdagsøkonomien og komme med smarte råd eller rådgivningstjenester rundt mobilitet på samme måte som vi er flinke på sparing og lån, kan det hjelpe kundene med å ta smartere valg, sier Fredrik Lykke som er produkteier for Min Bil i digitalbanken i Sparebank 1 Mobilitet.

Bak satsingen finnes en av flere atferdsøkonomiske endringer som har dukket opp de siste årene. Den som har gjort det mulig for Fleks å slå seg opp og frem: Det er ikke like viktig å eie sin egen bil.

Er dette en måte for Sparebank 1 å utforske om det finnes et marked som går utenfor tradisjonelle bankprodukter?

– Utgifter til bil og mobilitet er en av de største utgiftspostene hver måned for mange familier. Vi mener at abonnement bør være en naturlig del av tilbudet som lån eller leasing. Det viktigste for oss er at vi kan levere relevante tjenester som er aktuelle for SP1-kunder, sier Lykke, og legger til at så vidt han vet er Sparebank 1 den eneste banken som i dag vurderer bilabonnement.

Men hvorfor skulle jeg gå til banken for å begynne å abonnere på en bil? Er det ikke bedre å bare bruke Fleks egne nettsider eller app?

– Vårt håp er jo at kundene våre opplever en merverdi og at tilbudet sammen de andre tjenestene i Sparebank 1 vil gi en bedre oversikt.

– Jeg ser ikke for meg at det er potensielle Fleks-kunder som går til banken først, men at det er kunden i banken som får opp øynene for Fleks, svarer Utengen når han får det samme spørsmålet.

Lykke understreker imidlertid at Mobilitetsgruppen er helt i startfasen av sitt arbeid, og at det er alt for tidlig å si eksakt hvordan tjenesten vil fungere.

– Fleks' kundereise er heldigital. Vi må utvikle gode løsninger som passer til den digitale kundereisen, sier han.

Må skille på integrasjon og branding

Fleks-sjef Utengen er enig i at det er en jobb som må gjøres for å sikre en god kundereise. Han er også tydelig på at det i den prosessen må skilles på integrasjon og branding.

– I dag er det ikke veldig vanskelig teknisk å migrere to merkevarer og lage en god kundeopplevelse, men det er fortsatt to merkevarer. Det er ikke Sparebank 1-Fleks som skal selges, sier han.

– Fra det kunden tar valget om å abonnere på bil hos en Sparebank 1-bank, er bestilling og videre kundehåndtering utelukkende en Fleks-reise, sier Utengen.

Diskusjonene vil fortsette under høsten, men Fredrik Lykke har som mål og kunne presentere muligheten å abonnere på bil for de første bankkundene før jul.

Skal utvide til nye byer

Muligheten blir nok ikke tilgjengelig for alle Sparebank 1-kunder med en gang, av den enkle grunnen at Fleks abonnementstilbud foreløpig bare finnes i Oslo og Stavanger.

Det er noe selskapet skal endre på. En stor del av pengene fra emisjonen skal gå til å utvide dagens flåte på 1500 bilder til oppimot 6000.

– Vi har store ekspansjonsplaner for høsten. Målet er å være på plass i større delen av Norge, sier Utengen, og nevner blant annet Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, som aktuelle byer.

Han forteller at Tromsø er et godt eksempel på en by der Sparebank 1s sterke tilstedeværelse vil bidra til større oppmerksomhet og bedre distribusjon gjennom banken.

– Tromsø er kanskje ikke den byen vi ville ha sett på først sett kun fra et lønnsomhetsperspektiv, men det er viktig for oss å bli etablert også utenfor storbyene, og der vil Sparebank 1 kunne gi oss drahjelp.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at Sparebank 1 skulle kunne ha synspunkter på hvilke byer som Fleks bør prioritere i sin ekspansjon, men Utengen mener de overlappende interessene er så store at det blir litt som å diskutere høna eller egget.

– Vi er en allianse med mange banker. Innledningsvis er det ikke usannsynlig at tjenesten vil bli lansert i de Sparebank 1-banker som finnes der Fleks har virksomhet, sier Lykke og legger til:

– Jeg tror at vi og Fleks har ganske så likt syn på hvor man skal være til stede.