Luftmålerne til Airthings skal nå kunne vurdere om inneklimaet er gunstig for luftbårne virus.

Airthings sin nye «virus-detektor» løftet aksjen over debutprisen for første gang

Etter en tung børsdebut, har Airthings-aksjen løftet seg markant denne uken. Selskapets seneste nyvinning sørget for fortsatt opptur torsdag.

Publisert

En ny løsning fra børsferskningen Airthings skal ifølge en melding fra selskapet kalkulere risikoen for luftbåren smitte, basert på data fra selskapets sensorer som måler CO2, luftfuktighet og temperatur.

Markedet reagerte positivt på nyheten, og sendte selskapets børsverdi til 2,17 milliarder kroner torsdag.

Ifølge selskapet vurderer den nye algoritmen følgende fire faktorer som påvirker innendørs spredning av luftbårne virus, og rangerer risikoen på en skala fra 1 til 10:

  • Virusets overlevelsesgrad: Hvor lenge mikrodråper med luftbårne virus kan overleve i luften.
  • Mennesker i rommet: Rom med mange mennesker øker sannsynligheten for at mennesker puster inn hverandres åndedrett.
  • Ventilasjon: Hvor ofte og hvor mye frisk luft som tilføres rommet.
  • Kroppens forsvarsmekanismer: Effektiviteten til immunsystemet påvirkes av temperatur og luftfuktighet.

Indikatoren for virusrisiko gir brukerne rapporter som gir innsikt i luftkvaliteten og faktorer som kan påvirke spredningen av luftbårne virus.

CEO i Airthings, Øyvind Birkenes, og CEO og gründer i Airtight, Per Magne Helseth.

Ikke corona-tiltak

Målet er at virksomheter, organisasjoner og skoler basert på en vurdering av disse faktorene kan forstå sitt inneklima og gjøre tilpasninger for å redusere risikoen for luftbåren smitte i egne lokaler.

– For mange arbeidsgivere har COVID-19 ført til at inneklima har blitt enda viktigere å ha kontroll på. Ved å bruke Airthings sin teknologi vil de bli bedre rustet til å forstå risikoene knyttet til sitt innendørsklima, og dermed i stand til å iverksette tiltak, sier administrerende direktør Øyvind Birkenes i en pressemelding.

Ifølge FHI er dråpesmitte klart viktigst hva gjelder coronaviruset, men de skriver på egne nettsider at luftsmitte kan skje i spesielle situasjoner.

– Dette er ikke primært et tiltak mot COVID-19 spesielt, men mot luftbåren smitte fra virus generelt. Våre kunder vil gjøre alt de kan for å bekjempe smitte, og god ventilasjon er et viktig tiltak. Dette er en tjeneste som kan bidra til å støtte deres innsats for å skape et trygt arbeidsmiljø med et godt inneklima, presiserer Birkenes.

Aksjen opp

Airthings debuterte på børs 30. oktober, på Oslo Børs' Merkur Market - som nå heter Euronext Growth, og aksjen falt fra start. Etter en tung start har aksjen imidlertid løftet seg denne uken, med vekst på over 20 prosent hittil.

Etter nyheten om den nye virus-indikatoren løftet aksjeprisen seg til 12,80 kroner torsdag, for første gang over åpningsprisen på 12,60 kroner i oktober.

Markedsverdien til Airthings er nå på 2,17 milliarder kroner.