Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian

47,7 prosent færre gründerbedrifter enn i fjor

Coronaviruset struper nyetableringer.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra analyseselskapet Experian viser færre nyetableringer av bedrifter enn på lenge. Sammenlignet med april i fjor har det vært en nedgang på hele 47,7 prosent.

Totalt var det 5972 nyetableringer i april, hvilket er en nedgang på 47,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er antall nyetableringer redusert med 18,3 prosent, skriver Experian i en prssemelding.

Størst nedgang i hotell- og restaurantbransjen

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier reduksjonen i antall nyetableringer speiler den generelle nedgangen i markedet som følge av pandemien.

– Vi er i en usikker økonomisk tid som også er synonymt med at færre tar risiko i form av å etablere bedrifter. Størst nedgang har det vært i antall nyetableringer i overnattings- og restaurantbransjen med hele 64,3 prosent når april i år sammenlignes med samme måned i fjor. Så langt i år har nedgangen for denne bransjen vært på 22,9 prosent, sier han.

I bygg- og anleggsbransjen har det april mot april vært en nedgang i antall nyetableringer på 55,5 prosent, mens den totale nedgangen så langt i år er på 17,8 prosent. Tilsvarende tall for varehandelen er på 49,7 og 18,3 prosent.

Færre går konkurs

De ferske tallene fra Experian viser fortsatt at stormen ikke har innhentet oss. I april var det totalt 243 konkurser og 131 tvangsavviklinger (aksjeselskap). Sammenlignet med samme periode i fjor utgjør dette en nedgang på 15,9 prosent, mens den totale nedgangen så langt i år er på 2,8 prosent.

– April er faktisk den måneden med færrest konkurser så langt i år. Høyst sannsynlig skyldes mye av dette Skatteetatens tilbakeholdenhet ved å fremme konkursbegjæringer. Dessverre har vi sterke grunner til å tro at konkurstallene ikke gjenspeiler den faktiske temperaturen i realøkonomien, sier Per Ivar Kristiansen.