Elektrisk sparkesykkel fra Voi parkert på utsiden av Oslo S.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Elektrisk sparkesykkel fra Voi parkert på utsiden av Oslo S. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

1 av 4 vil forby el-sparkesykler

1 av 2 nordmenn ønsker å forby el-sparkesykler på nattestid, og 1 av 4 ønsker totalforbud. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Publisert Sist oppdatert

– Frislippet vi så i fjor skapte nærmest over natten store endringer i trafikken, og verken trafikanter eller myndigheter var forberedt på el-sparkesykkelbølgen. Både fotgjengere, bilister og syklister fikk plutselig en helt ny trafikantgruppe å forholde seg til, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Regjeringen likestilte i fjor el-sparkesykkel med vanlig sykkel. Trygg Trafikk er enig i vurderingen, men mener den eksplosive veksten av el-sparkesykler krever strengere regulering.

– Først og fremst må utleie av el-sparkesykkel reguleres for å legge til rette for et sikrere tilbud. Gjennom enkle tiltak som å bruke geofencing kan tilbyderne redusere farten i områder med mange fotgjengere. I tillegg kan og bør utleie om natten forbys, for å unngå ruskjøring. Videre ønsker vi en nedre aldersgrense for bruk av el-sparkesykler på tolv år, og krav om bruk av hjelm for barn. Det er langt færre som oppgir at de bruker sykkelhjelm på el-sparkesykkel sammenlignet med sykkel og el-sykkel. Vi anbefaler alle å bruke sykkelhjelm også på el-sparkesykkel, fortsetter hun.

6 av 10 ønsker forbud på fortau

De stillegående syklene som kan kjøre i opptil 20 kilometer i timen, kan komme raskt og overraskende på – ofte til stor irritasjon for mange fotgjengere. I spørreundersøkelsen kommer det frem at hele 6 av 10 ønsker et forbud mot el-sparkesykler på fortau.

– På el-sparkesykkel er du å regne som kjørende med de pliktene det innebærer. Det betyr at du kjører på fortauet på fotgjengernes premisser og loven er tydelig på at du skal passere fotgjengere i gangfart. Det er ditt ansvar å ta hensyn til fotgjengerne – ikke motsatt, slår Hansen fast.

Hundrevis skadd i fjor sommer

Enkle utleie- og betalingsløsninger har gjort el-sparkesyklene lett tilgjengelige, men uerfarne brukere og mulighet for høy fart i områder med mye mennesker og liten plass, har ført til mange rapporter om ulykker og skader. I undersøkelsen svarer over halvparten at de ønsker å forby utleie på nattestid.

– Det er forbundet med risiko å bruke el-sparkesykkel. Oslo skadelegevakt fikk i snitt inn nær fem skader i døgnet i juli i fjor i forbindelse med bruk av el-sparkesykkel, noe som også gjenspeiles i våre skadetall. Spesielt på kveld- og nattestid, øker faren for mer alvorlige ulykker. Nå er antallet el-sparkesykler økt, og vi er bekymret for en ny sommer med en rekke daglige skadesaker, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

1 av 4 har kjørt i beruset tilstand

Selv om det ikke er en promillegrense for el-sparkesykkel er det ikke lov å kjøre ruspåvirket. Samtidig svarer én av fire at de har brukt el-sparkesykkel i beruset tilstand.

– Det er ikke lov å kjøre forbi fotgjengere i høy fart på fortauet, men i fjor så vi flere eksempler på ulykker hvor berusede på el-sparkesykkel kjørte på fotgjengere i høy fart. Det er et problem, spesielt i Oslo. Undersøkelsen bekrefter at mange bruker el-sparkesykkel i beruset tilstand, gjerne uten hjelm. Vi mener myndighetene bør revurdere om man skal tillate utleie på tider av døgnet hvor brukerne ofte er berusede personer, sier Brandeggen.

Spørreundersøkelsen er utført av Kantar. Det er i perioden 16. - 23. april 2020 gjennomført intervjuer med til sammen 1603 respondenter, hvorav 1030 syklister i alderen 18 år og eldre.

På spørsmål om «det bør være generelt forbud mot el-sparkesykler», svarer 54 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden.

På spørsmål om «det bør være forbudt med utleie av el-sparkesykler på natten», svarer 24 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden.

På spørsmål om «det bør være forbudt å kjøre med el-sparkesykler på fortauet», svarer 59 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden.

På spørsmål «Har du noen gang benyttet el-sparkesykkel i beruset tilstand?», svarer 26 prosent ja.

Powered by Labrador CMS