Sjefredaktør i NTB, Mads Yngve Storvik. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Straffeskatt for robotjournalistikk: NTB betaler tilbake 11 millioner kroner

Publisert Sist oppdatert
NTB og to datterselskaper er blitt enige med skatteetaten om tilbakebetaling av 10,7 millioner kroner i for lite innbetalt skatt for årene 2015 og 2016, etter feil timeføring i Skattefunn-prosjekt.

Skatteetaten har fattet vedtak om frivillig retting som innebærer at NTB slipper straffeskatt.

Bakgrunnen er at NTB i mars i år iverksatte en ekstern gjennomgang av Skattefunn-prosjektene i nyhetsbyrået etter interne varsler om mulige feil.

NTB varslet selv skatteetaten om saken og fikk assistanse fra revisjonsselskapet BDO i undersøkelsene.

Beklagelig

BDO og slår fast i sin rapport at NTB har praktisert Skattefunn-ordningen delvis feil, noe som førte til at selskapet betalte for lite skatt i 2015 og 2016.

– Det er svært beklagelig at NTB har gjort feil, men når vi først har gjort det, så rydder vi opp. Jeg er glad for at skatteetaten har gitt oss anledning til å rette skattemeldingen, sier sjefredaktør og administrerende direktør, Mads Yngve Storvik.

Storvik opplyser at konsekvensene for NTB og datterselskapene blir lavere egenkapital enn forventet ved utgangen av året.

– Vi vil ha om lag den samme egenkapitalen ved utgangen av året som vi hadde ved nyttår, sier NTB-redaktøren.

For mange timer

Det er blant annet NTBs utvikling av robotjournalistikk som har mottatt støtte gjennom Skattefunn-ordningen. Timer brukt på prosjektet og andre kostnader ligger til grunn for hvor mye støtte man kan få og støtten utbetales over skatteseddelen.

BDOs gjennomgang viser at NTB har ført for mange timer som ikke direkte kan knyttes til prosjektene. Dermed er grunnlaget for beregning av støtte blitt for høy.

– Det er gjort feil basert på uriktig forståelse av regelverket. Ingen i NTB har gjort dette i vinnings hensikt, sier Storvik.

Han ønsker ikke å gå inn på de personalmessige konsekvensene av saken.

Rydder opp

Rettingen gjelder for NTB AS og datterselskapene Nyhetsgrafikk.no AS samt Universum AS.

NTB AS betaler tilbake 4,9 millioner kroner, Nyhetsgrafikk.no AS betaler 1,9 millioner og Universum AS betaler tilbake 3,9 millioner.

– Med dette legger vi saken bak oss og rydder opp i rutiner som gjør at vi heretter praktiserer Skattefunn-ordningen korrekt, sier Storvik.

Skattefunn-ordningen ble etablert i 2002 i den hensikt å motivere norsk næringsliv til økt satsing på forskning og utvikling. Etter søknad til Forskningsrådet kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag.

FAKTA OM SKATTEFUNNORDNINGEN

* Skattefunn-ordningen ble etablert i 2002 med formål om å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling.

* Skattefunn er en forkortelse for Skattefradrag for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv.

* Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning slik at bedriften kan benyttet sin rett til skattefradrag.

* Gjennom Skattefunn kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

* Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektene. Bare i 2016 ble det ifølge Forskningsrådets årsrapport sendt inn 4.570 søknader fra 3.430 bedrifter.

Kilder: Forskningsrådet, NTB