Kunstig intelligens

Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen.

UiB skal gjøre 19 forskere fra ulike felt til fremtidens ledere innen kunstig intellingens

Universitetet i Bergen vil flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) gjennom et nytt tverrfaglig forskningsprogram. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 erfarne forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere innen AI.

Publisert

Universitetet i Bergen (UiB) vil ansette 19 erfarne forskere som er eller vil bli eksperter innen kunstig intelligens til et tverrfaglig program som de kaller LEAD AI. Dette skriver universitetet i en pressemelding.

Forskerne skal rekrutteres fra fagfelt som for eksempel informatikk, geovitenskap, medisin, rettsvitenskap, psykologi, informasjonsvitenskap og humaniora. 

Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning for de aktuelle fagområdene til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer

For å finansiere programmet har UiB fått innvilget 33 millioner kroner gjennom EUs samfinansieringsordning COFUND.

Programmet starter i 2024 og skal vare i fem år.