POLITIKK

Regjeringen vil bygge 30 gigawatt havvind innen 2040. Bildet viser Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland.
Regjeringen vil bygge 30 gigawatt havvind innen 2040. Bildet viser Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland.

Stortinget strammer opp framdriftsplanen for havvind

Flertallet på Stortinget gir regjeringen flere nye tidsfrister for havvindsatsingen.

Publisert

Det er i energi- og miljøkomiteens innstilling til regjeringens energimelding de nye fristene fastsettes.

Støre-regjeringen lanserte tidligere i vår et mål om 30 gigawatt havvind i Norge innen 2040.

Nå stiller stortingsflertallet flere krav til regjeringen for å komme raskere i gang med satsingen:

  • Tildelingen av arealer for havvind på Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II må skje allerede i løpet av 2023.
  • Etter dette skal neste tildeling av areal skje senest i løpet av 2025.
  • Stortingsflertallet ber om at det deretter jevnlig tildeles nye arealer for havvind.
  • I tillegg ber stortingsflertallet regjeringen om å vurdere å fastsette et delmål for arealtildeling innen 2030 i lys av de erfaringene som gjøres med de første tildelingene.

I komitéinnstillingen kommer det likevel ingen avklaring på den politiske feiden om hybridkabler, det vil si kabler som kobler framtidige havvindanlegg til både Norge og Europa.

Den såkalte hybridløsningen er blitt gjenstand for hard kritikk, og kritiske røster mener dette i realiteten er nye utenlandskabler med et vindkraftverk i midten. Industriaktører og opposisjonen på Stortinget har derimot ment at hybridkabler er en forutsetning for at utbyggingen av havvind skal bli lønnsom.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS