STATEN

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.

Staben i Innovasjon Norge slankes med 10 prosent

Det statlige selskapet skal spare 100 millioner kroner. Over en femårsperiode fra pandemiens utbrudd skal 75 årsverk bort.

Publisert

Det ble i Statsbudsjettet for 2022 satt et såkalt effektiviseringsmål på totalt 100 millioner kroner for Innovasjon Norge innen utløpet av 2024.

Det innebærer at det statlige selskapet må kutte 100 millioner kroner av driftskostnadene, hvorav 25 millioner kroner av kuttet skulle realiseres i 2022 og ytterligere 75 millioner kroner fases inn gjennom 2023 og 2024.

Shifter har tidligere skrevet at dette har ført til ansettelsesstopp i Innovasjon Norge. I den ferske årsrapporten går det frem at selskapet planlegger å krympe organisasjonen med 75 årsverk sammenlignet med staben de hadde ved utgangen av 2019.

Den gangen var det 751 ansatte i Innovasjon Norge. Etter en oppskalering i 2020, har det gradvis blitt færre ansatte i selskapet. I fjor hadde Innovasjon Norge 702 årsverk i sving. Innen utgangen av 2024 skal tallet altså være nede i 676.

Dette tjente toppene

Selv om antallet årsverk ble redusert fra 739 i 2021 til 702 i 2022, økte lønnskostnadene fra 591 millioner kroner til 598 millioner kroner.

Administrerende direktør Håkon Haugli tjente mest, med en godtgjørelse på 2,44 millioner kroner. Lønnsøkningen fra 2021 var på noe beskjedne 3,3 prosent.

Deretter fulgte viseadministrerende direktør Hans Martin Vikdal, med en lønn på 1,92 millioner kroner, og avdelingsdirektør for eksport, Per Eckhard Niederbach, som hadde en lønn på 1,74 millioner kroner.

Innovasjon Norge følger prinsippet om at lønninger i staten skal være konkurransedyktige, men ikke ledende sammenlignet med tilsvarende selskaper.