Riksrevisjonen mener Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket

Publisert

Etter å ha undersøkt 14 anskaffelser til en verdi av 390 millioner kroner hos Direktoratet for e-helse, har Riksrevisjonen avdekket brudd på reglene i 11 av 14 anskaffelser.

Riksrevisjonen mener at direktoratet har brutt prinsippene i anskaffelsesloven om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet, at de ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og enkeltleverandører, og ikke sikret tilstrekkelig kostnadskontroll i anskaffelsene.

Direktoratet for e-helse har hat ansvar for det mye omtalte Akson-prosjektet, som skal gi fastleger, legevakter og helsestasjoner et felles journalsystem.

Riksrevisjonen la tirsdag fram sine undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger – en journal. De har undersøkt både helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet og Direktoratet for e-helses anskaffelser av konsulenttjenester.

Konklusjonen er: Det er svakheter ved helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen Én innbygger – én journal og reglene for anskaffelser er brutt, viser våre undersøkelser.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS