datasikkerhet

Økt risiko for nettverksangrep

På grunn av krigen mellom Russland og Ukraina er det forventet økning av nettverksangrep. Dette gjør det ekstra viktig å ta forholdsregler, og å sørge for at informasjonssikkerheten er god, melder Datatilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter som behandler personopplysninger til å være årvåkne og fortløpende vurdere sin egen informasjonssikkerhet og sikkerhetsovervåking.

Det gjelder både internt i virksomheten og når det gjelder all nettverkstrafikk inn og ut av virksomheten. Virksomhetene har også ansvar for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret hos databehandlere.

Dette omfatter tilstrekkelige og effektive sikkerhetstiltak knyttet til autentisering og mobile enheter (mobiler, PCer og lignende). Virksomheter bør også ha etablert føringer for sikkerhet på reise når det gjelder utstyr virksomheten har ansvar for.

Det er viktig å sikre alt innhold virksomheten har ansvar for som er lagret eller kan nåes fra eget eller ansattes utstyr. Husk at dette gjelder også på private reiser, der man har med denne type utstyr.

Datatilsynet vil også minne om viktigheten av å ha på plass beredskaps- og kontinuitetsplaner knyttet til personopplysningssikkerheten.