DAGLIGVARE

Oda starter med 30 biler i Berlin, men skal utvide til en flåte på 100 kjøretøy i løpet av neste år.

Nye detaljer om Oda i Tyskland

Første leveranse fra Oda i det tyske markedet skal skje i januar, ifølge Berliner Zeitung.

Publisert

Det er halvannet år siden Oda annonserte sin internasjonale ekspansjon til Finland og Tyskland. Siden har selskapet jobbet med å bygge lager og å ansette folk for å gjennomføre planen, riktignok i noe lavere hastighet enn planlagt.

I et intervju med den tyske avisen Berliner Zeitung forteller Tyskland-sjef Malte Nousch nå at selskapet sikter på å gjennomføre de første leveransene i den tyske hovedstaden i januar 2023, dog bare til deler av byen. Når testperioden er ferdig, rundt mars, skal tjenesten rulles ut til hele byen.

Til å begynne med skal Oda operere med en flåte på 30 biler i Berlin. Denne skal utvides til 100 biler i løpet av året, skriver avisen.

Oda anslår også at de vil trenge mer enn 800 ansatte i Tyskland, hvorav 500 lagerarbeidere og 300 sjåfører.