KAPITALMARKEDET

Fra venstre: Norslab-gründer og investeringssjed Yngve Tvedt sammen med duoen som skal lede det nye fondet, Nicklas Holm og Christian Holm Nilsen.

Norselab med nytt impact-fond

Skal hente over en halv milliard kroner til ny finansieringsmodell for ventureselskaper.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år annonserte investeringsselskapet Norselab en storsatsing på såkalt «venture debt», altså lånefinansiering av oppstarts- og vekstselskaper.

Nå lanserer selskapet et nytt fond i en tilgrensende kategori, som de gir merkelappen «structured equity». Fondet skal investere i såkalte impact-selskaper gjennom en kombinasjon av preferanseaksjer og tegningsretter.

Norselab hevder at finansieringsmodellen er fordelaktig på grunn av lav utvanning, ingen «cash-burn», og redusert kapitalkostnad sammenlignet med egenkapital. Slike fond er spesialdesignet for å investere i vekstselskaper under nedgangstider.

Denne typen investeringer er langt vanligere i USA enn i Europa. Norselab følger dermed trenden Shifter nylig omtalte, om at kapitalrundene i norske startups blir stadig mer amerikanske. Det skal også legges til at amerikanske Capricorn i fjor kjøpte 20 prosent av Norselab.

Ifølge en pressemelding fra Norselab vil en typisk investering gjennom dette fondet være i venture-støttede selskaper med en validert forretningsmodell og stort impactpotensial. Det innebærer ifølge Norselab selskaper som skaper «positiv påvirkning gjennom produktene og tjenestene sine, og som i tillegg har solid kommersielt potensial.»

Enkeltinvesteringer vil være i størrelsesorden 30-100 millioner kroner. Totalt planlegger Norselab å hente 50 millioner dollar, tilsvarende drøyt en halv milliard kroner, til fondet.

Senior Partner i Pareto, Christian Holm Nilsen, kommer inn for å lede satsingen. Han har 15 års erfaring fra renteinvesteringer.

– «Structured equity» leverer på markedets etterspørsel etter et alternativ med lavere risiko enn tradisjonell venturekapital, sier han i pressemeldingen.

Det nye fondet er planlagt lansert i løpet av første halvdel av 2023.