proptech

Gründer og daglig leder i Marketer Technologies, Amir Folkestad Habhab

Marketer doblet omsetningen i fjor

Nå skal gründeren flytte til i USA.

Publisert

Startupen innen markedsføring av eiendom, Marketer Technologies, omsatte for 223 millioner kroner i 2022.

Det er en økning fra 126,5 millioner i 2021.

Marketers vekst kan blant annet spores tilbake til diverse oppkjøp. I 2021 kjøpte proptechen Homefair for 20 millioner kroner i en transaksjon som priset selskapet til 450 millioner kroner.

Februar 2022 kjøpte selskapet EVE Images og vY Communications.

I den siste emisjonen Marketer gjennomførte i 2022, ble selskapet verdsatt til 1,3 milliarder kroner.

Internasjonal vekst

Til Finansavisen sier gründer Amir Folkestad Habhab at selskapet gradvis trapper opp den internasjonale satsingen.

– Vi kommer fortsatt til å ha mesteparten av salgsressursene i Oslo, men vil øke vår synlighet ute. Blant annet åpner vi kontor i Paris i disse dager, samt at vi i løpet av året også vil etablere oss med kontor i USA. Dit kommer jeg selv til å midlertidig flytte for å lede etableringen fra starten av, sier han til avisen.

Årsresultatet endte rundt det samme som i 2021 da selskapet hadde minus 92 millioner kroner på bunnlinjen. Målsetningen er positiv kontantstrøm (operasjonelle inntekter minus investeringer) i år.