mikromobilitet

Illustrasjonsfoto. Lime har rullet ut elsykler i stedet for elsparkesykler i Oslo.

Lime anklages for å skape kaos på fortauene i Oslo

El-syklene til Lime, som var én av tre vinnere av anbudskonkurransen for mikromobilitet i Oslo, blir kritisert for å være provoserende og trafikkfarlige. Selskapet svarer at de har innført flere tiltak for å redusere feilparkeringer.

Publisert

Avisa Oslo rapporterer om misnøye rundt parkering av Lime sine elsykler, som er blitt sett henslengt på midtrabatter og fortau i Oslo sentrum. Oslo-boer Heidi Vibeke Pedersen, som er intervjuet i reportasjen, mener politikerne må innføre strengere regulering for å få orden på fortauene. Hun har liten tro på at selskapene selv vil ta ansvar.

Lime var blant de tre aktørene som vant frem i Oslo kommunes anbudskonkurranse for mikromobilitet. I sitt tilbud droppet Lime elsparkesykler til fordel for elsykler. Det er disse som nå blir kritisert for å hindre fremkommelighet i byen.

Lime sin samfunnskontakt i Norden, Fredrik Timell, forteller i et intervju til Avisa Oslo at selskapet jobber aktivt for å hindre blokkering av fortau.

– Vi oppfordrer brukere til å parkere trygt og ansvarlig på slutten av reisen på flere måter og iverksetter tiltak mot de som ikke gjør det.

Timell forteller at selskapet blant annet gransker «avslutningsbildet» som alle Lime-brukere blir tvunget til å laste opp for å vise parkering av sykkelen. Feilparkering kan føre til advarsler, bøtelegging og i ytterste konsekvens utestengning ved gjentatte overskridelser.