Det grønne skiftet

Havvind står for størstedelen av veksten innenfor grønne næringer offshore.

Kartlegging: Grønne næringer offshore omsetter for nærmere 50 milliarder kroner

Omsetningen knyttet til havvind, hydrogen og CCS var på 46 milliarder kroner i 2021, ifølge en ny kartlegging. Bransjen venter kraftig vekst.

Publisert

Kartleggingen er gjort av Menon Economics på vegne av Offshore Norge. Den baserer seg på spørreundersøkelser, intervjuer og tredjepartskilder.

– Frem mot 2030 forventes det en betydelig vekst i både omsetning og sysselsetting i de nye grønne næringene. I 2030 har Menon Economics kartlagt at aktørene i sum forventer en omsetning på nærmere 250 milliarder kroner og en sysselsetting på omkring 30.000, heter det i oppsummeringen av rapporten.

Havvindmarkedet leder an

Omsetningen knyttet til havvind, hydrogen og CCS var på 46 milliarder kroner i 2021. Sysselsettingen i de samme næringene var på 5.600 personer, ifølge kartleggingen.

Offshorenæringens vekst i grønn omsetning har fram til nå i hovedsak vært drevet av aktivitet i havvindmarkedet, og 90 prosent av inntektene i 2021 kom fra eksport og salg fra norske selskaper i utlandet, ifølge rapporten.

Menon skriver at et viktig funn i både denne analysen og i tidligere analyser er at verdien av teknologi- og kompetanseoverføring fra olje- og gassnæringen til de tre næringene er betydelig.

Offshore Norge: – Ønsker tempo

Flertallet av aktørene opplever at erfaring fra olje- og gassnæringen vil være viktig for å vokse i alle de tre næringene. I særlig grad gjelder dette havvindnæringen og CCS-markedet (karbonfangst og lagring).

– Næringen har opparbeidet seg en ettertraktet kompetanse som vil gi norske aktører et fortrinn i konkurranse med internasjonale aktører, men det er svært viktig at vi holder tempoet oppe i de nye grønne næringene, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.

(©NTB)