edtech

Kapital flommet inn i edtech i fjor

Mengden penger som ble investert i edtech-selskaper i 2021 ble mer enn tredoblet sammenlignet med 2020.

Publisert

2021 så en boom i investeringer i edtech blant flere typer VCer. Mengden kapital investert i edtech i løpet av 2020 og 2021 er like stor som det som ble investert gjennom hele tidsperioden 2014-2019, ifølge Techcrunch.

Edtech-investeringer i Europa tredoblet seg til 2,5 milliarder euro i 2021, fra 790 milioner dollar i 2020. Globalt vokste investeringsmenden fra 15 milliarder i 2020 til 20,1 milliarder i 2020.

Europa leder an i edtech-spacet. Av alle edtech-deals utført gloablt, står kontinentet for 31 prosent.