skog

Skog og Ann-Tove Kongsnes fra Investinor

Investinor og KLP inn med 300 millioner i skog-fond

Investinor og KLP satser på norsk skog gjennom fondet 3K6. «Målet er å gjøre Norge rikere og verden grønnere.» 

Publisert Sist oppdatert

Investinor, KLP og norsk skognæring kunngjør opprettelsen av et nytt investeringsfond kalt 3K6. Fondet har som mål å investere i nyskapende bedrifter innenfor norsk skogsektor. Initiativet, som er det første av sitt slag i Norge, vil motta en samlet investering på 300 millioner kroner, fordelt 50/50 prosent på Investinor og KLP. Skognæringen vil bidra med eiendeler gjennom selskapet Shelterwood AS. Fondet vil bli forvaltet av Investinor, som har lang erfaring med investeringer i skogsektoren.

Shelterwood er et investeringsselskap som eies av sentrale aktører i skognæringen samt Investinor. De investerer i tidlig-fase vekstselskaper innen skog. 

– Målet er å gjøre Norge rikere og verden grønnere. Bærekraft og digitalisering skaper store muligheter for den tradisjonsrike skognæringen. Behovet for kompetent kapital og aktivt eierskap er stort (…) derfor etablerer vi nå 3K6, sier fungerende administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

En næring med stort potensial

Eksportverdien til norsk tømmer ligger på ca. 80 milliarder kroner over et 20-års perspektiv. Foredling i Norge har et anslått verdiskapingspotensial på 3600 milliarder kroner i den samme perioden, derav navnet 3K6. Det er derfor viktig å høste de store verdiene som ligger i videreforedling.

– Hvert år går Norge glipp av stor verdiskapning fordi vi sender ubehandlet tømmer ut av landet. Ved å videreforedle tømmer kan vi ikke bare skape store verdier, men også bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge. Dette er grønn vekst i praksis, forklarer Kongsnes.