PERSONVERN

Seksjonssjef i Datatilsynet, Tobias Judin.
Seksjonssjef i Datatilsynet, Tobias Judin.

Foreløpig konklusjon fra Datatilsynet: Google Analytics ikke i tråd med GDPR

Partene får imidlertid muligheten til å uttale seg i saken før et formelt vedtak fattes.

Publisert

For et drøy år siden skrev Shifter at det hastet med å skaffe et alternativ til Google Analytics.

Den første konklusjonen av i alt 101 klagesaker til de ulike europeiske datatilsynene, fremmet av aktivistgruppen noyb (akronym for «none of your business») og dets grunnlegger Max Shrems, tilsa at selskapet brøt personvernforordningen, også kjent som GDPR, fordi det overfører persondata ut av EØS (til USA).

Overfor Shifter bekreftet seksjonsleder i det norske Datatilsynet, Tobias Judin, at også de satt med en slik klage inne.

Nå har de kommet med en foreløpig konklusjon. Den sier at bruk av Google Analytics ikke er i tråd med personvernforordningen.

Partene i sakene skal imidlertid få muligheten til å uttale seg i saken, før et formelt vedtak fattes. De har tre uker på seg.

Datatilsynsmyndighetene i Østerrike, Frankrike og Italia, samt datatilsynsmyndigheten for EU-organene (EDPS), har allerede fattet vedtak om at bruk av Google Analytics er i strid med personvernreglene, skriver Datatilsynet på sine nettsider. Det danske Datatilsynet trekker samme konklusjon i en veileder om temaet, og datatilsynsmyndigheten i Liechtenstein har også uttalt seg kritisk om verktøyet.

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har opprettet en egen arbeidsgruppe for å koordinere klagesaksbehandlingen, fordi det har kommet så mange klager om bruk av Google Analytics.

Powered by Labrador CMS