Boost.ai-eier i mål med nytt storfond

Publisert

Nordic Capital kunngjorde i helga en vellykket sluttføring av kapitalinnhentingen til sitt første Evolution Fund, som stengte på rett over 1,2 milliarder euro, tilsvarende 12 milliarder kroner.

Med det nye fondet vil Nordic Capital satse på et bredere utvalg av mellomstore selskaper i sine utvalgte sektorer; helsetjenester, teknologi og betalingsløsninger samt finansielle tjenester.

Det nye fondet vil ta majoritetsposisjoner i Nord-Europa gjennom egenkapitalinvesteringer på mellom 35 millioner euro og 150 millioner euro i virksomheter med en selskapsverdi (EV) på 50 millioner euro til 300 millioner euro.

Fondet vil følge Nordic Capitals etablerte og vellykkede strategi med fokus på ikke-sykliske vekstmuligheter innen sektorene

Det første porteføljeselskapet i Evolution Fund er chatbot-selskapet Boost.ai. Dette kjøpet ble gjennomført av Nordic Capital i april 2021, kort tid etter at fondet ble lansert.

Nordic Capitals Evolution Fund tiltrakk seg ifølge en pressemelding investorer fra hele verden, inkludert 57 prosent fra Europa, 19 prosent fra Asia, 19 prosent fra Nord-Amerika og 5 prosent fra Midtøsten.

Investorbasen består av en blanding av institusjonelle investorer: kapitalforvaltere og rådgivere (ca. 40%), offentlige og private pensjonsselskaper (ca. 30%), nasjonale investeringsfond (ca. 20%) og legater og family offices (ca. 10%).

Evolution Fund er i mål med kapitalinnhentingen ni måneder etter at Nordic Capital lukket Fund X på 6,1 milliarder euro.