data

Are Røssum Haaland i Elvia er bekymret for gründeres tilgang på kraftdata.

Advarer om at skyhøye datapriser rammer gründere

I en tid hvor digital innovasjon er i fokus, ser norske gründere nå en økende hindring i form av utilgjengelige og dyre data.

Publisert

I en kronikk i Europower advarer Are Røssum Haaland, virksomhetsarkitekt i Elvia, om et voksende problem der data, som opprinnelig ble finansiert av norske skattepenger, nå blir solgt tilbake til norske virksomheter til stive priser. 

Dette skal gjelde spesielt for kraftmarkedet. Nord Pool. Kraftbørsen har historisk sett tilbudt gratis tilgang til deres prisdata. Men siden våren 2022 har dette endret seg. 

Nå blir dataene tilbudt gjennom API-er (maskinlesbare grensesnitt) som isolert sett burde ha fremmet innovasjon. Imidlertid er denne tilgangen prissatt på en slik måte at det både er vanskelig å forstå de totale kostnadene og hvordan de beregnes, hevder Røssum Haaland. 

Dette skal være spesielt problematisk for oppstartsselskaper og gründere som ønsker å utvikle innovative løsninger basert på disse dataene.

Haaland mener praksisen dreper innovasjon. Han påpeker at selv etter å ha betalt for tilgang til dataene, er det flere restriksjoner og tilleggskostnader knyttet til hvordan de kan brukes, spesielt når det gjelder å vise priser og beregninger til kundene.

Denne utviklingen fremstår som en betydelig hindring for norske gründere som ønsker å benytte slike data for å drive innovasjon. 

Haaland avslutter med en oppfordring til norske politikere om å gripe inn, ikke bare for å løse dette spesifikke problemet, men også for å forhindre at lignende situasjoner oppstår i fremtiden.