student-entreprenørskap

BI Startup

3,2 millioner til Startupmiljø på BI

– Dette gjør at enda flere studenter får muligheten til å teste ut sine forretningsideer med kyndig veiledning fra gode fagkrefter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Karen Spens.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2022 har BI Startup mottatt totalt 2 millioner kroner fra den Norske Handelsstands Understøttelsesfond til utvikling av startupmiljøet på BI. 

I den samme perioden, har BI Startup sett en enorm medlemsvekst, og en kraftig tilvekst av nye oppstartsbedrifter som har sprunget ut av miljøet. 

Nå får BI Startup nye to millioner over en ny toårsperiode, mens de resterende 1,2 millionene er øremerket stipend for BI-studenter, også for en toårsperiode. 

– Vi er stolte av å fortsette det gode samarbeidet med Handelshøyskolen BI til det beste for studenter med interesse for entreprenørskap, sier Hans Petter Gonsholt, styreleder i fondet.

BI StartUp er en fysisk hub og møteplass med kontorer for BI-studenter fra ulike studieretninger, der de kan få mulighet og støtte til å utvikle sine egne oppstartsprosjekter. 

Studentene får tilgang til inkubatorprogram, partnerbedrifter og mentorer.

– Vi takker for støtten som er svært viktig for utviklingen av entreprenørskapsmiljøet på BI. Dette gjør at enda flere studenter får muligheten til å teste ut sine forretningsideer med kyndig veiledning fra gode fagkrefter, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Karen Spens.