F.v. forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, samfunnssikkerhets- og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og digitaliseringsminister Nikolai Astrup under åpningen av NSM Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skatteetaten utsettes for 100.000 forsøk på dataangrep hver eneste dag

Publisert Sist oppdatert

Digitale trusler mot norske bedrifter er overveldende, sier samfunnsikkerhetsministeren. 

Det sier Øyvind Haugmoen, som er ansvarlig for operativ sikkerhet i Skatteetaten.

Flere funksjoner i etaten kan nemlig være attraktive dersom noen ønsker å skape kaos i det norske samfunnet.

– Finansieringen av staten går jo gjennom oss. Flere milliarder kroner går gjennom Skatteetaten hver dag, sier Haugmoen til NTB.

Han deltok på åpningen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) fredag. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

35 aktører fra næringslivet og offentlig sektor er med, deriblant Skatteetaten. Selv om det satses betydelig på digital sikkerhet i etaten, kan man aldri si aldri.

– De som drifter fly, sier jo at fly ikke skal falle ned. Men de gjør det jo likevel, sier Haugmoen.

– Angrepet mot Hydro kostet enormt

Statsrådene møtte mannsterke opp til åpningen av sikkerhetssenteret. Foruten samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), deltok forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Astrup mener at dataangrepet mot Hydro i mars var en viktig påminnelse.

– Det kostet Hydro enormt. Hver dag utsettes norske bedrifter for digitale angrep, sier han.

Tybring-Gjedde tror mange ikke er klar over omfanget av slike trusler.

– Digitale trusler er noe av det mest krevende vi står overfor fordi det er så overveldende. Vi er et av de mest digitale landene i verden, sier hun.

Pasientinformasjon på avveie

Helsenett er også blant aktørene ved cybersikkerhetssenteret. Direktør Gunnar A. Johansen understreker hvor viktig tillit er i denne sektoren.

– Pasienter deler veldig personlig informasjon når de er på et legebesøk. Hvis den informasjonen kommer på avveie, vil det få store konsekvenser, og helsesektoren vil miste tillit, sier han.

Det ble avdekket innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse sør-øst i januar 2018. Angrepet kan ha rammet tre millioner nordmenn, og PST satte i gang etterforskning. Johansen mener det var en påminnelse om hvor viktig datasikkerheten er for Helse-Norge.

Et kappløp

Forsvarsministeren mener helt klart at digital sikkerhet er et forsvarsanliggende.

– Dette er reelle trusler. Norges forsvar kan bli satt ut av spill av digitale angrep, og angrep mot store bedrifter kan få både økonomiske og politiske konsekvenser, sier Bakke-Jensen.

Leder Bente Hoff ved sikkerhetssenteret erkjenner at det er vanskelig å holde tritt med teknologien som er i stadig utvikling.

– Det er et kappløp. Ny teknologi kan brukes til beskyttelse, men den kan også utnyttes av trusselaktører, sier hun.

Norge ligger langt foran andre land når det kommer til å ta i bruk digitale løsninger.

– Da må vi også være langt framme når det gjelder beskyttelse, sier hun.

isabel.bech@ntb.no