«Teknikken som kan hjelpe oss med å strukturere kreativiteten»

Situasjonen som verden står oppe i med coronaviruset har gitt både nye behov og nye løsninger, skriver forretningsrådgiver Vidar Degrum i TietoEvry.

«Nød lærer naken kvinne å spinne», eller «Necessity is the mother of invention». To språk, samme mening: Når nøden (behovet) er til stede sterkt og klart nok over lang nok tid, med et minimum av relevante ressurser tilgjengelig, så vil det mennesket som enten observerer et behov blant andre eller selv opplever behovet, komme opp med en løsning: en innovasjon.

Vi har sett en rekke eksempler på «nye» eller endrede produkter og tjenester som enten forbedrer diagnosefasen eller behandlingsfasen for viruset; kutter tid, kutter kostnad, hever kvaliteten, reduserer dødsraten.

Kan vi se de innovasjoner som har nådd oss gjennom media i lys av teknikker for innovasjon?

SCAMPER er en teknikk som kan hjelpe oss med å være «strukturert kreative».

Isolert sett tar metoden utgangspunkt i produktutvikling, sett opp mot de behov som er kjent blant kunder, brukere og innbyggere. Men hvordan får vi kjennskap til hvilke behov der ute som er «liv laga» for oss å dekke gjennom utvikling av våre produkter?

Hvordan identifiserer vi behov?

Vi må skaffe oss innsikt* i de behov eller «Jobs-to-be-done» som kunder og brukere ønsker å få dekket.

I dagens virussituasjon, har behov og/eller rammebetingelser endret seg, og i så tilfelle på hvilken måte? Et raskt svar er at vi trenger mer av det vi allerede har, og vi trenger det raskt. Tid er en kritisk faktor under en pandemi. Men når hele verden trenger 10 ganger mer av de samme tingene til bekjempelse av en respiratorisk viruspandemi, vel, da blir det raskt mangel på alt fra vattpinner til avanserte respiratorer.

Hvis vi ekskluderer ringvirkninger som økonomisk effekt for virksomheter og individer, men begrenser innovasjon til de tre medisinske områdene:

  • Jobb 1: Begrense smittespredningen
  • Jobb 2: Diagnostisere smittede med høy grad av sikkerhet, raskest mulig og kostnadseffektivt
  • Jobb 3: Behandle smittede med tiltak som har størst medisinsk effekt raskest mulig, og som koster minst mulig

«Åpen Innovasjon» er allerede iverksatt, både i form av hackathons i regi av EU- og på nasjonalt nivå, samt tilgjengeliggjøring av viruskoden.

AI, Big Data-analyse og roboter av ymse slag tas i bruk i alle de tre medisinske områdene nevnt over, men er holdt utenfor innovasjonseksemplene nedenfor.

Tabellen under illustrerer innovasjoner for hver av områdene i SCAMPER, for hver av Jobb 1, 2 og 3:

Globalt er vi alle i samme båt: en manglende vaksine og opplevd alvorlighetsgrad av krisen, og dermed ressursinnsats og betalingsvillighet, har ført med seg en massiv innsats rundt innovasjon.