Budsjettforliket mellom Solberg-regjeringen og Frp hindrer omstilling, mener Abelia.
Budsjettforliket mellom Solberg-regjeringen og Frp hindrer omstilling, mener Abelia.

Regjeringen og Frp kutter på feil sted

Budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp svekker landets innovasjonstakt og omstillingsevne, skriver Abelia-toppene Øystein Eriksen Søreide og Nils-Ola Widme.

Regjeringen og Fremskrittspartiet forhandlet seg denne uken frem til en avtale om statsbudsjettet for 2021. En avtale som blant annet gir billigere snus og alkohol, og en økt satsing på samferdsel.

Dessverre er det også kutt som svekker landets innovasjonstakt og omstillingsevne.

Det er nemlig slik at pengene som ble flyttet i forliket går til næringer med relativt lav innovasjonstakt. Det er også et trist politisk signal til mange av de bedriftene som har møtt koronakrisen med satsning på forskning og innovasjon, nå må få avslag fra Forskningsrådet. Det er også et tydelig signal om at vi er på vei inn i valgår, og at fremtidsperspektivet hos mange politikerne slutter 13. september neste år.

Norge skal takle en pandemi, samtidig som næringslivet skal omstilles og vi må løse store samfunnsutfordringer som klimakrisen.

Støtten til både Forskningsrådet og Innovasjon Norge kuttes i budsjettavtalen, til tross for at begge har tydelige økninger i antall gode fremtidsrettede prosjekter fra næringslivet i Norge.

NHOs og Abelias forslag om økt satsning på Innovasjonsprosjekter i næringslivet blir ikke noe av, til tross for at bedriftene skriker etter økt innovasjonskraft.

Pandemien har gitt samfunnet og næringslivet et stort digitalt løft. Likevel kuttes 10 millioner til digital undervisning, og FrP dropper kravet om 150 millioner mer til bredbåndsutbygging som de hadde i sitt alternative budsjett.

Vi står midt en krevende krisesituasjon. Mange arbeidsplasser trues. Vi må nå investere i nye jobber, og forskning og innovasjon er selve grunnlaget for dette. Derfor tas kuttene på feil sted, og det er trist at man ikke klarer å prioritere fremtiden innenfor den enorme økningen i oljepengebruken det legges opp til.

Powered by Labrador CMS