Leserinnlegg:

Karianne Melleby i StartupLab mener Konkurransetilsynets stans av Schibsteds kjøp går aller mest utover Nettbil-gründerne Anders Espelund og Eirik Thorsen.

«Når Konkurransetilsynet stopper kjøpet av Nettbil, går gründerne en svært usikker fremtid i møte»

I denne saken er det bare en virkelig skadelidende part, og det er gründerne bak Nettbil, skriver Karianne Melleby i StartupLab om konsekvensene når Schibsted ikke får lov til å kjøpe Nettbil.

Publisert Sist oppdatert

Det er sjeldent at det dukker opp saker der Konkurransetilsynet stopper et oppkjøp av tidligfaseselskaper, men denne uken ble det kjent at tilsynet stopper Schibsteds oppkjøp av Nettbil.

Redaksjonen i Shifter fulgte opp med å stille Konkurransetilsynet 13 spørsmål for å bedre forstå vurderingene som ligger bak en slik beslutning. Til tross for avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Gjermund Nese, sine svar, er det fortsatt del problemstillinger som ikke er besvart.

Spørsmål 1: Når blir et selskap en dominerende aktør?

Hvis Konkurransetilsynet har rett i at dette kan være konkurransevridende, så er i så fall dette en anerkjennelsen av Nettbil og deres vekst i senere tid. Hvis gründerne har klart å etablere et selskap i løpet av de siste tre årene som har blitt så stort at det ansees som konkurransevridende ved en sammenslåing med en annen dominerende aktør, så er det rett og slett imponerende hva teamet har klart å skape.

Til tross for en jevn omsetningsvekst og 33 ansatte i 2019 så er det vanskelig å tro at vi kan klassifisere Nettbil som en aktør som er med å definere konkurransesituasjonen. Hvis et slikt resonnement skulle være gyldig, må man legge til grunn at Nettbil kommer til å eksistere og fortsette å vokse uavhengig av hvilken relasjon de har til Schibsted. Jeg har ikke inngående kjennskap til underliggende vekst for Nettbil, men vi bør legge til grunn at det er minst like sannsynlig at et selskap på denne størrelse vil gå sidelengs en stund eller på (kort) sikt bli utkonkurrert av nettopp, Finn.no.

Spørsmål 2: Hva bli effekten for gründerne av at denne transaksjonen stoppes?

Når denne transaksjonen stoppes går gründeren en svært usikker fremtid i møte. Schibsted har vist interesse for denne tjenesten og anerkjent at den har verdi for deres portefølje. Det er derfor sannsynlig at Schibsted vil se på å lage noe tilsvarende internt, nå som de ikke kan gjennomføre transaksjonen. For Nettbil betyr det at de må forberede seg på en ny stor konkurrent fremfor å få en relevant industriell eier som kunne bidratt til at de kunne realisere sine vekstambisjoner.

Løsningene:

En løsning på Konkurransetilsynets bekymring kunne heller være å vente og se. I vurderingen legger Konkurransetilsynet til grunn at det er fremtidig effekt av potensielle nettverkseffekter som tungtveiende argument. Jeg mener det er feil å legge til grunn en potensiell fremtidig verdivurdering. Da har man tillatt seg å ta en beslutning basert på en rekke antakelser om fremtiden.

Hvis det skulle vise seg at kombinasjonen "Nettbil + Schibsted" blir en suksess, så kan man ha en reell diskusjon. I mellomtiden kan vi legge til rette for at det kommer flere aktører på banen som vil utligne konkurransekreftene.

Det er viktig at tidligfaseselskaper har så mange alternativer som mulig når det gjelder å realisere ambisjonen til selskapet de bygger. Det ligger stort potensiale i å omstille etablert norsk næringsliv gjennom samarbeid, investeringer i og oppkjøp av tidligfase teknologiselskaper.

Ved et oppkjøp, hvor ambisjonen er videre vekst, vil vi alle ha økt sannsynlighet for at vi klarer å bygge nye norske eksportbedrifter, tuftet på teknologi og løsninger som er startet i Norge. Vi vil også øke sannsynligheten for at vi lykkes med omstillingen av etablert norsk næringsliv.

Hvis konkurransemyndighetene skaper usikkerhet rundt mulighetene til en gründer for å realisere sin virksomhet med en industriell oppkjøper, så reduseres antall exit-muligheter for tidligfase-investorer, risikoen går opp og attraktiviteten for investeringer i tidligfase reduseres

Vi ser heldigvis veldig sjeldent oppkjøp av tidligfase-selskaper for å hindre konkurranse. Oppkjøpene er heller motivert av at området er definert som et vekstområde fra oppkjøper sin side. I stedet for å bygge opp noe selv fra bunnen av, identifiserer de tidligfaseselskaper som kan være en i situasjon der en industriell aktør er en god match for å realisere ambisjonen til selskapet.

På Startuplab tar vi alltid utgangspunkt i hva som er er det beste for gründeren. I denne saken er det bare en virkelig skadelidende part, og det er gründerne bak Nettbil. Det er neppe motivasjonen til Konkurransetilsynet, men det blir den direkte konsekvensen av dette vedtaket.

For ordens skyld: Schibsted er en av 20 næringslivspartnere på StartupLab. Schibsted-eide VG eier E24 som eier rundt 8 prosent av Shifter.