Egosystem vs økosystem: Derfor kan ikke startups bare fokusere på egen teknologi

Dersom startups og store selskaper skal ha fruktbare samarbeid, er det ett stikkord som gjelder: tillit.

Nylig samlet Sopra Steria Scale up og Microsoft for Startups 35 startups og store teknologikjøpende selskaper og satte dem på en cruisebåt til København for å snakke innovasjon.

Nord-Europas aller første «Open Innovation Cruise» ble arrangert for å bedre forstå hvordan vi kan lykkes i å samarbeide. Disse selskapene rundt et bord og la dem få diskutere fritt hvordan en kan få til et bedre samarbeid, og skape økt forståelse for hvorfor man trenger hverandre, håpet vi på verdifull læring.

Historisk sett har mye av de store organisasjonenes innovasjon blitt drevet in-house, la oss kalle det ego-system, med tro på at en kan løse alle utfordringer selv.

Flere og flere organisasjoner ser nå innovasjonsmuligheter med Open Innovation. Henry Chesbrough, en kjent amerikansk organisasjonsteoretiker, definerer Open Innovation slik:

"Open Innovation handler om å finne og skaffe kompetanse utenfor organisasjonen, og skanne det ytre miljøet for ny informasjon for å identifisere, velge, bruke og internalisere ideer."

En stor del av denne eksterne ekspertisen som kan skape innovasjon fremover i de store selskapene og organisasjonene, kommer fra startups.

Vi ønsket derfor å vite mer om de erfaringer som har blitt høstet fra allerede etablerte samarbeid mellom startups og store organisasjoner. Da ville vi finne ut av hva som har fungert, og hva som ikke har fungert. Et mål med cruiset var at alle parter skulle få en bedre innsikt i hverandres utfordringer og prioriteringer.

Skal en lykkes med Open Innovation og samarbeid er det noen hygienefaktorer som må være på plass. Den aller viktigste er god kommunikasjon og forståelse for hverandre.

Startupen har gjerne teknologiløsninger som den mener er en perfekt match for en kunde, men startupen må også forstå at det pågår interne prosesser hos de store selskapene som gjør at ting tar tid.

I tillegg må teknologiløsningen gjerne passe inn i it-strategien og en kanskje allerede kompleks applikasjonsportefølje.

Videre må den store organisasjonen, enten den er privat eller offentlig, innse at for en startup er tid en knapp ressurs. En startup må alltid vurdere hva som gir mest avkastning på investert tid hos en potensiell kunde.

Noe av de aller mest interessante funnene vi kom frem til på cruiset var:

  • Store organisasjoner bør raskt takke nei hvis teknologiløsningen ikke er en match, slik at en startup kan fokusere på andre potensielle kunder
  • Et suksessfullt partnerskap bygger på tydelige «business cases» med en win-win for alle parter.
  • Startups og store organisasjoner må jobbe tett sammen og opparbeide en kultur der en jobber sammen for å nå et definert mål.
  • Startups må ha god innsikt og forståelse for kunden og ikke bare fokusere på sin egen teknologi.

Hvis innovasjonsøkosystemet skal fungere, mener vi at det første steget er at samarbeidspartene kjenner hverandres prioriteringer.

De må ha en innsikt og forståelse om hvorfor disse prioriteringene er gjort. De samarbeidene mellom startups og store selskaper som har lykkes aller best, er der begge partene vet hvordan de kan utfylle hverandre på beste måte og skape verdi for hverandre gjennom win-win situasjoner.

For å tørre å bruke kompetanse utenfor egen organisasjon, og for å ta skrittet med å innovere sammen med andre virksomheter, er tillit er nøkkelen.

Forståelse for hverandres styrker og utfordringer, samt evne til å kommunisere og ha en god dialog, bygger tillit. Med tillit får vi gode partnerskap og med gode partnerskap legges det til rette for Open Innovation.

Slik blir fokuset øko-system, heller enn et ego-system.