KOMMENTAR

«Det kan bli dyrt for miljøet og kundene hvis vi lar folk spare noen få tusen på å installere en tradisjonell ladeboks»

Easee-sjefen svarer Current-gründer Åsmund Møll Frengstad etter feiden om smarte og dumme ladere.

Innlegget er et tilsvar til Current-gründer Åsmund Møll Frengstad, som tar side med Easee-konkurrent Amina i diskusjonen om smarte og dumme elbil-ladere.

BAKGRUNN:

Først og fremst må jeg få tydeliggjøre at vi er helt enige når det gjelder dette med åpne løsninger. Det er jo hele poenget her. Skal vi klare å skape helhetlige løsninger som prater sammen (slik at vi kan få utnyttet hele kapasiteten i strømnettet vårt), så må vi ha standardiserte og åpne løsninger.

Her må staten på banen, slik at det kan bli stilt noen krav til bransjen og at vi blir enig om en felles standard som vi alle kan forholde oss til. På denne måten kan vi forsikre oss om at vi alle jobber mot det samme målet. Dette gjelder ikke bare lading, men alt som foregår i nettet vårt i dag (blant annet styring av varmtvannsberedere og så videre). Her er det et stort forbedringspotensial.

Jeg syntes for øvrig det er rart at aktører som «Current» uttaler seg om proprietær teknologi. Det skal vi alle være veldig forsiktige med, fordi du ender uansett opp med å gå for en proprietær løsning, om du vil eller ei. Dette gjelder både «hardware» og laderens interne «software».

Velger du en mer tradisjonell teknologi, kan du fort bli «stuck» med en løsning som ikke holder følge med fremtiden. Fordelen med et IoT-produkt (smartlader) er at du hele tiden kan komme med oppdateringer og at produktet fornyer seg med tiden. Slik kan du hindre at produktet fysisk må skiftes ut, med de økonomiske og miljømessige konsekvensene dette får.

Vår erfaring er også at det er flere og flere aktører og kunder som går fra tradisjonelle billigløsninger til mer intelligente løsninger, som Easee og Zaptec. Spesielt når det er snakk om større installasjoner (lokalt, regionalt og nasjonalt). Dette er fordi disse systemene kan utnytte kapasiteten på en helt annen måte, og at du får en helt annen form for fleksibilitet – samt visibilitet.

Velger du en mer tradisjonell teknologi, kan du fort bli «stuck» med en løsning som ikke holder følge med fremtiden.

De aller fleste strømselskaper er vant til monopol og kontroll, og vår erfaring er at det er viktigere for noen av disse aktørene å ha logoen sin på boksen og å ha all kontroll selv, enn å gjøre det som er best for kunden og miljøet. Dette er selvsagt min personlige mening.

Med Easee sin løsning kan våre partnere (3. part) enkelt integrere via APIet vårt og kunden kan selv velge hvilken app de ønsker å bruke. Fordelen med vår teknologi er at vi kan distribuere og balansere energien på en mye mer optimal måte, spesielt i større installasjoner (2+ ladere).

Vi kan også måle jordfeil, se kvaliteten på spenningen og frekvens i nettet. På denne måten kan vår teknologi være med å utjevne feil, ubalanser og overbelastninger i nettet. Slik kan vi tilby mye bedre visibilitet og kontroll enn hva nettselskapene har i dag. Med mer enn 300.000 installerte ladere utgjør vi fort en stor forskjell.

Utfordringer i nettet

Mange aktører ønsker å styre (ha kontroll) på ladere som blir installert fordi de ønsker å ta del i regulerkraftmarkedet (fleksibilitetsmarkedet). Her ligger det enorme verdier og muligheter, spesielt i tiden som kommer. På grunn av den hurtige veksten i graden av elektrifisering, vil det bli et større og større behov for å avlaste og avhjelpe strømnettet vårt med smarte reguleringsmuligheter.

Grunnen til at vi i det hele tatt har et regulerkraftmarked, er fordi det allerede finnes utfordringer i nettet. Disse utfordringene øker i takt med at miksen av vannkraft, vind og sol endrer seg, samt at belastningsgraden både øker og endrer karakter. Dette er noe vi i Easee ønsker å bidra til å løse på en smartere måte. Vi ønsker å skape et selvtenkende, selvregulerende og heldynamisk strømnett, hvor alt henger sammen og prater sammen, slik at vi trygt kan utnytte kapasiteten i strømnettet vårt i en mye større grad enn i dag.

Dagens situasjon er at det fremdeles rulles ut tradisjonell og utdatert teknologi i stor stil.

I dag er staten (NVE) sin foreløpige løsning å innføre effekt-tariffer, noe som på mange måter kan føles som om vi forbrukere straffes for kortsiktig tankegang. Samtidig er det fullt forståelig at slike grep må tas, all den tid teknologien som i dag tilbys ikke kan reguleres, og når vi ikke har full visibilitet i nettet. Dagens situasjon er at det fremdeles rulles ut tradisjonell og utdatert teknologi i stor stil. Dette kan vi hindre ved at det settes tydeligere krav til smarthet for teknologien som utvikles og selges.

Elektrifiseringen av planeten vår går nå i et forrykende tempo og da blir det vanskelig for staten å holde følge. På sikt vil disse utfordringene bare bli større og større, og vi risikerer å måtte gjøre store oppgraderinger i infrastrukturen vår (legge nye kabler, bytte ut trafostasjoner, og så videre).

Det kan med andre ord bli svært kostbart for miljøet og kundene over tid, dersom vi velger å la folk spare noen få tusenlapper på å installere en tradisjonell (ikke smart) ladeboks nå.

Det er også viktig å tenke på den totale kostnaden, ikke kun på enhetsprisen: installasjonstid, infrastruktur (sikringer, kabel, og så videre), vedlikehold og softwarelisenser må også tas inn i det totale kostnadsbildet. Easee har lagt svært mye tid og energi i å gjøre produktet så enkelt å installere som mulig, og det er noe vi får gode tilbakemeldinger på.

Hovedgrunnene til at vi har utviklet et smart produkt er økt sikkerhet, brukervennlighet og skalerbarhet, både med tanke på strømnettet vårt og brukeren. Vi tilrettelegger for at «smartnessen» fungerer på lokalt nivå (offline), slik at kundene ikke blir avhengig av at løsningen er på nett. Dette er noe som er utfordrende å få til, dersom «smartnessen» skal ligge et annet sted enn i ladeboksen.

Vi har blant annet 12 temperatursensorer og andre sensorer som gir oss proaktiv og reaktiv informasjon om eventuell varmeutvikling eller feil, også uten internett. Har du et tradisjonelt produkt uten smartness, så vil du være helt blind dersom det skulle oppstå en feilsituasjon.

Dette er noe som fort kan skape unødvendig friksjon og støy for brukeren og elektrikeren, og det kan føre til at ladere blir returnert uten at det er feil på dem, samt at det er mer tidkrevende å feilsøke på dem. Både on-site og i fabrikken. Dette er også noe som kan føre til at løsningen blir dyrere på sikt.

Kan «smartnessen» ligge i bilen?

Vår erfaring med bilindustrien er at de har hovedfokus på bilen, og ikke på strømnettet. Bilindustrien ønsker ikke å bruke mer penger enn hva de absolutt må, og vi vil derfor oppleve samme utfordring der. Med en fragmentert måte å tenke på og med svært variert kvalitet på apper og APIer.

Bilindustrien har lenge jobbet mot å kunne kommunisere direkte med ladeboksene gjennom ISO15118-standarden, og vi har samarbeid med flere store bilprodusenter for å få dette til. Da vil vi kunne oppnå en enda bedre grad av styring, forutsigbarhet og visibilitet (kontroll).

Det vil også bidra til å øke kundeopplevelsen, fordi du vil kunne planlegge lading (for å få billigst mulig strøm), se når bilen er ferdigladet, se hvor mange prosebt du har igjen på batteriet, og du vil kunne slippe å identifisere deg med brikke eller annen nøkkel når du plugger inn bilen din.

Vår løsning

I Easee har vi en visjon om å gi kraften tilbake til forbrukerne (kundene) og vi ønsker at alle skal kunne ta del i dette nye økosystemet. Her vil vi også invitere andre aktører («konkurrenter») inn etter hvert. Slik kan vi sammen jobbe mot å spare kostnader på strøm og infrastruktur, ved å gjøre ting på en smartere og helhetlig måte. Kundene våre får da et incentiv for å være med å spare miljøet vårt.

For Easee er strøm en menneskerett, og vi ønsker derfor å gjøre vårt for at strømmen skal være så rimelig og tilgjengelig som mulig. Nøkkelen til dette ligger i måten strømmen distribueres på og hvordan vi utnytter og distribuerer kapasiteten i nettet. Dette er det vanskelig å få til uten å ha en høy grad av intelligens og smartness i laderen.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*