14 tips og triks for å sikre kreativiteten på hjemmekontoret

Hjemmekontor og kreativt arbeid kan stå i strid mot hverandre, ifølge Vidar Degrum og Jun Christian Pettersen Villanueva.

Samfunnet er i ferd med å vende tilbake til normalen, og det ligger en usikkerhet og spenning i om corona som en makrodriver har gitt varige (digitaliserte) endringer i arbeidsprosesser, samhandlingsrutiner innad i organisasjonen og ut mot kunder og leverandører, forbruksmønstre og salgskanaler for varer og tjenester.

Er så kreativiteten på arbeidsplassen blitt påvirket av et (midlertidig?) skifte fra alle på samme fysiske arbeidsplass til at alle sitter på hjemmekontor for de bransjer og funksjoner hvor det er mulig?

Vel, kjente innovasjonsrammeverk som GoogleVentureSprint og DesignThinking legger begge vekt på fysisk samhandling når idérikdommen skal flomme og kreativiteten blomstre.

Ergo: Hjemmekontor og kreativt arbeid står muligens i strid mot hverandre.

De avgjørende distraksjonene

Tilsynelatende gir arbeid hjemmefra lavere produktivitet, men finnes det også undersøkelser som tyder på at hjemmekontor gir mindre kreativitet?

Svaret må bli tja: Avhenger av graden av distraksjoner. Skal du bedrive tankearbeid over et lengre tidsrom, vel, da bør du helst sitte uforstyrret.

Kreativitet må sies å være innovasjonens tvilling. Her er et par definisjoner:

En rask konklusjon hva gjelder både sammenhengen og forskjellen mellom disse to, er derfor at: «Kreativitet er å komme opp med idéene, mens innovasjon er å implementere idéene».

Tips og triks

Så, hva finnes der ute av tips og triks for å øke den enkeltes kreativitet, enten kontoret er borte eller hjemme?

Vi starter med å gjøre selve kontorlandskapet til et arnested for kreativitet, enten kontoret er hjemme eller «borte»:

 • Gjør den plassen du sitter i flere timer av gangen til et trivelig sted; kunst sies å løfte produktiviteten. Åpent landskap på «bortekontoret» med kollegaer som ønsker hjelp eller en sosial prat, eller kjæledyr, barn og kaker på hjemmekontoret» er alle (nødvendige og velkomne) distraksjoner. Forsøk likevel å «kunne isolere deg» når du har behov for å tenke/jobbe kreativt i et avsatt tidsrom. Hørselvern kan være en (siste?) mulighet. Forsøk å holde på «bortekontorets» rutiner også når du sitter hjemme.
 • Mal rommet grønt eller blått: Også farger mener forskning kan påvirke oss i kreativ retning, og de «kjølige» fargene skal da visstnok være bedre enn andre farger. Andre er av den oppfatning at «gult er kult» (og fremmer kreativiteten)
 • Skaff deg en (grønn) plante, eller sitt med utsikt til det grønne landskapet utenfor (hvis du har).

Så, hva med det fysiske deg?

 • En spasertur: Ifølge en Stanford-undersøkelse fra 2014 så vil det å gå, enten det er utendørs eller på en tredemølle, øke kreativiteten betydelig.
 • Frukt og grønnsaker: Forskning viser også at å øke inntaket av det som vokser og gror kan gjøre oss både mer kreative og nysgjerrige
 • Bryt vaner: Velg en annen vei til jobben. Spis noe (helt) annet til lunsj. Presenter deg på en annen måte i telefonen. Mark Zuckerberg kan f.eks. velge en annen farge enn grå på T-skjorta.

Og hva med det mentale deg?

 • Vær åpen for ny kunnskap og erfaringer: Man blir mer kreativ hvis man søker og øker egen kunnskap, og er nysgjerrig og åpen overfor nye teorier og tilnærminger. Å øke sin nysgjerrighet og åpenhet medfører også at du i jobb- og privatliv takler endringer bedre. Negativitet blir et stort hinder for kreativitet [3]. Unngå den helt feilaktige antagelsen at du ikke er kreativ, da gir du næring til Placeboeffektens onde tvilling; Nocebo.
 • Skriv ned drømmene dine: Forskning har faktisk vist (alt kan forskes på!) at det er en sammenheng mellom drømmene og vår daglige kreativitet.
 • Distraher (lett) under idégenereringsfasen: Ja, en (lett) distraksjon skal altså gi et positivt bidrag/øke kreativiteten (s.5). Dette som et resultat av at underbevisstheten fortsetter å jobbe med utfordringen man skal komme opp med ideer for.
 • Finn et høyere formål med oppgaven: De(n) som er i stand til å se at andre vil dra nytte av det du kommer opp med, vil produsere flere (nyskapende) ideer. (Et beslektet funn: Bedrifter med en klar Corporate Social Responsibility (CSR) profil har gjennomgående mer engasjerte ansatte).
 • Placeboeffekten: Den er også tilstede når det gjelder å øke kreativiteten. Sniffing av kanel er bare en måte å utløse placeboeffekten på. Det som behøves er at omgivelsene dine og du selv vet at du er kreativ [3], og ikke bare tror det.
 • Sett av tid til å være kreativ, og velg et sted hvor du ikke blir forstyrret av kollegaer, eposter eller telefonvarsler. Kanskje er (tidlig) morgen beste tidspunkt. Det tar tid å stenge andre tanker ute, og komme inn i det «kreative hjørnet». Se også blogg om praktisk gjennomføring av workshops som også gjør et poeng av å skille på «annet arbeid» og «kreativt arbeid».
 • Idékvote: Sett deg et mål, f.eks. 1 ny idé pr dag gjennom en uke for et problem eller en utfordring du jobber med.
 • Ha alltid mulighet for å notere ned noe: En idé, en observasjon. Lag skisser og tegninger, tegneferdighetene dine er uten betydning. Enkleste vei til en god idé er gjennom å ha mange idéer.

Kort- og langsiktige effekter

Oppsummert er kreativitet noe som alle bransjer og yrkesroller vil være tjent med å kjenne noe til, da kreativitet og innovasjon går hånd i hånd. Manglende innovasjon er på kort sikt mulig redusert medarbeider- og kunde/brukertilfredsstillelse, på litt lengre sikt tapte markedsandeler og lavere lønnsomhet.

På lang sikt vil en «ikke kreativ og innovativ» virksomhet i det private ikke lenger eksistere, i det offentlige vil en avleggs organisasjon bli møtt med krav om endring/effektivisering fra styringshold, fra brukere, ansatte, fra publikum og andre interessenter.

Vi har benyttet oss av referanser til flere artikler og bøker i dette innlegget, men vi styrer i denne omgang klar av de ulike teknikkene som finnes for innsikt og idégenerering.

Powered by Labrador CMS