Kjetil Lund fra byråd for næring og eierskap i Oslo kommune forteller at tilskuddsordningen skal bidra til Oslos første "innovasjonsdistrikt". Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Kommunen frir til startups i ny ordning: Får 18 millioner til å bygge fremtidens Oslo

Publisert Sist oppdatert

-- Nei, det er ikke nok innovasjon i Oslo kommune nå, sier Kjetil Lund fra Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. 

Byrådet i Oslo, med Raymond Johansen i spissen, lanserer nå en tilskuddsordning for startups som vil innovere bymiljøet og hvordan fremtidens Oslo skal fungere, innen kollektivtransport, energitiltak og lignende.

Med 18 millioner kroner i lommeboken er byrådet klare til å ta i mot og vurdere søknader fra startups som ønsker å bli med på byrådets planer.

Tilskuddsordningen ble lansert i toppetasjen hos Forskningsparken, kort vei fra StartupLab. Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i kommunen, var blant dem som holdt et innlegg om hva ordningen skal gjøre for byen. Lanseringen av tilskuddsordningen markerte også at det er mulig å søke om nettopp tilskudd.

-- Vi sitter faktisk i det som skal bli Oslos første innovasjonsdistrikt nå, og den tankegangen har andre og større byer gått foran med. Det finnes i København, London, Stockholm, og andre byer. Men akkurat denne konkrete ordningen er jeg ikke kjent med at man har andre steder også.

I forrige uke uttalte digitaliseringsminister Nikolai Astrup i et intervju med Shifter at offentlig sektor har noe å lære av startups, men at sektoren tradisjonelt har slitt med å ta til seg tilbakemeldingene. Samtidig understreket Astrup viktigheten av at man lærer av hverandre.

-- Både fordi det kan gi en helt ny type løsninger, men også at det kan bidra til å bygge et økosystem, uttalte Astrup da.

Ikke nok innovasjon i kommunen

I den nye tilskuddsordningen ligger det en minimumsgrense på 50.000 kroner og maksgrense på én million til hver startup som mottar støtte. Målet er å bidra til mer innovasjon for den moderne byen.

På spørsmål om det ikke allerede finnes nok innovasjon innen moderne byutvikling, henviser Lund til at det er behov for et skifte i hvilke tjenester kommunen skal bruke.

-- Nei, det er ikke nok innovasjon i Oslo kommune nå. Det er mye å gå på for å få kommunen til å levere raskere, bedre og billigere tjenester. Løsningene kan ligge hos mange av de selskapene som har presentert sine produkter for oss her i dag.

Blant selskapene som presenterte sine løsninger i løpet av arrangementet, var Prosjekt STOR (kollektivtransport), Wheel.me (varetransport) og Airtight (inneklima- og energiløsninger for bygninger).

Lund mener det ikke er nok innovasjon på gang i Oslo kommune i dag, men at løsningene for fremtidens Oslo kan ligge hos flere av de nye selskapene.

Blant selskapene som presenterte sine løsninger for innovasjon i bymiljøet, var Prosjekt STOR, som vil ha flere bærekraftige transportløsninger i Oslo. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

-- Gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til bedre kommunale tjenester, og til at disse bedriftene kan få et første marked og kommunen som kunde. Det er rom for et bedre, mer effektivt og innovativt støtteapparat i kommunen, og det er det vi forsøker å få til her.