Kim Haagensen.

Weclean åpnet seg da Orkla ville diskutere investering. Samtidig jobbet et team hos Orkla med å lage vaskekonkurrent

Publisert Sist oppdatert

Gründer Kim Haagensen går hardt ut mot det han mener er dårlig forretningsskikk fra Orkla, og at storkonsernet ikke spilte med åpne kort overfor en liten startup.

Det digitale rengjøringsbyrået Weclean hadde jobbet med Orkla-eide Lilleborg siden årsskiftet. Selskapet som hadde et stort utvalg av rengjøringsprodukter var den perfekte samarbeidspartneren. Lilleborg kunne også være med å kvalitetssikre opplæringen av rengjørere.

– Det så ut som et superspennende samarbeid, sier Kim Haagensen.

Tett dialog

I vinter og vår var Weclean i tett dialog med Lilleborg profesjonell. Det var presentasjoner og pitsjing av vaskegründernes konsept, med store gjensidig interesse. Administrerende direktør Petter Hellman møtte selv Weclean for å snakke om samarbeidet og mulige investeringer. Shifter har fått tilgang til en epost fra 19. mai, der det luftes tanker om at Orkla kunne gå inn som en industriell medeier.

Haagensen skal dessuten ha blitt spurt om å sitte i et «board of advisor» i Orkla House Care, en annen del av Orkla, ifølge Haagensen:

– Så hørte vi ingenting mer, og i september begynte folk å kontakte meg fordi Orkla hadde startet sin egen «Weclean».

Varslet egen vasketjeneste

Orkla-systemet har nå lansert betasider for sin konsept, Teepi.no. Der står det blant annet:

«Teepi setter deg i kontakt med profesjonelle renholdere i ditt nærområde. Teepi er enkel å bruke, fleksibel og transparent – og løser typiske utfordringer knyttet til rengjøringstjester på en ny måte. Teepi gjør rett og slett livet enklere for alle.»

Og lenger nede fortsetter det:

«Teepi handler også om rettferdighet. Vi ønsker å gjøre livet ditt enklere og samtidig forbedre hverdagen for profesjonelle renholdere.»

«Plumpt av Lilleborg»

I det som fremstår som en meget entsuiastisk e-post inviterer Petter Hellman til en dialog rundt en mulig investering. Lilleborg-direktøren presiserer der at Orkla også vurderte å satse i egen regi, men Weclean-teamet ble ikke opplyst om at det satt en egen prosjektgruppe og jobbet med et konkret konsept, og hadde holdt på i snart ett år, ifølge Haagensen.

Weclean mener en slik "vurdering" er noe helt annet enn å spille med åpne kort om at det faktisk var et produkt som Teepi under utvikling. Haagensen kaller det "sterk underkommunisering" fra Orkla-systemet sin side, og Weclean ville ha oppført seg helt annerledes dersom gründerne hadde visst om prosjektet.

– Orkla valgte altså å gå sin egen vei. Det var en plump måte å gjøre det på, sier Haagensen.

"Dårlig forretningsskikk"

– Mener du at Orkla-systemet rappet ideen deres?

– Det synes jeg er en litt hard beskyldning å komme med. Men ser du på sidene deres, er det et veldig menneskelig fokus på tjenesten. Det var ikke mye slikt kommunisert i renholdsbransjen før Weclean kom inn i bildet, sier Haagensen.

– Men det er jo vanskelig å ha patent på et vaskebyrå med gode verdier?

– Jada. Men jeg vil sette fingeren på det jeg mener er dårlig forretningsskikk. Hvis de virkelig skulle gjøre noe selv, burde vi vært de første som fikk vite det, mener Weclean-gründeren.

Ville unngå ordkrig

Haagensen hadde tidligere i høst en utblåsning mot Orkla-systemet på sin Facebook-profil, som skapte en viss oppmerksomhet der og da, men etter det har det vært stille fra Wecleans side, selv om historien har versert i gründermiljøet i Oslo.

– Vi ønsket å være profesjonelle og drive med vårt. Vi ville ikke havne i en ordkrig med et av Nordens største konsern, sier Haagensen, som nå ønsker å gå bredere ut med kritikken av Orkla-systemet.

Administrerende direktør Petter Hellman i Lilleborg profesjonell. Foto: Orkla

Det gjør han blant annet etter at konsulentselskapet Designit fortalte om sitt samarbeid med Orkla på Webdagene under Oslo Innovation Week, og hvordan utviklingen av Teepi er et godt eksempel på hvordan man kan drive innovasjon også i store selskaper.

 «Trist»

Direktør Petter Hellman i Lilleborg profesjonell forsvarer langt på vei fremgangsmåten til Orkla i saken med Weclean.

– Burde dere ikke vært enda tydeligere på at Teepi var nært forestående?

– Hele dette opplegget er trist. Jeg forstår at Weclean er frustrert over at vi ikke ville samarbeide tettere. Men fra det tidspunktet jeg ble kjent med at Orkla jobbet med å utvikle en tilsvarende tjeneste, var jeg åpen om at vi vurderte å gjøre noe internt, sier Petter Hellman, administrerende direktør i Lilleborg profesjonell. Han kan ikke forstå at det kan ha vært en overraskelse at alternativet til et utvidet samarbeid med Weclean, var at Orkla ville utvikle en egen løsning. Rasjonalet for en eventuell investering var ifølge Hellman å få tilgang til Wecleans plattform istedenfor å utvikle en egen, kombinert med deres gründerspirit.

Han hevder at dette ble presisert i en samtale med Weclean og at det ble nevnt i den omtalte eposten. Han hevder han advarte Weclean mot å fortelle ting de ikke var "komfortable" med å fortelle.

"Ikke gjort noe feil"

Hellmann forteller at Lilleborg profesjonell ble kontaktet av Weclean høsten 2015, med ønske om å bruke Lilleborgs rengjøringsprodukter i konseptet. De ønsket å få vaskefaglig oppæring for sine rengjørere.  Ledelsen i Orkla-selskapet så på samarbeidet som «kjempespennende» i en tid der digitaliseringen brer om seg og det gjelder å henge med.

– Jeg var personlig veldig entusiastisk over et tettere samarbeid mellom Orkla og Weclean, sier Hellman.

I begynnelsen av mars i år fikk Hellman vite at en annen del av Orkla, nemlig «Orkla Home and Personal Care» jobbet med en tilsvarende tjeneste, Teepi. Juristene i Orkla-systemet mente at dette var helt greit, så lenge det var åpenhet fra Lilleborg profesjonell sin side i dialogen med Weclean.

– Med erfaring fra oppkjøp/fusjoner har jeg vært opptatt at vi skal opptre ryddig i prosesser som dette, og jeg mener vi ikke har gjort noe feil fra vår side. Når reaksjonene likevel er som de er, må vi være ydmyke nok til å innrømme at vi trolig kunne håndtert kommunikasjonen bedre, mener Hellman.

"I overkant åpne"

Han beskriver Weclean som «i overkant åpne, med høy selvtillit».

– De sa sågar at det bare ville være "kult" om de kunne inspirere oss, selv om Orkla valgte å satse på egenhånd.

– Dere fortalte ikke at det var et konkret produkt som var jobbet lenge med, og var i ferd med å bli lansert som en beta?

– Jeg kunne selvfølgelig gjort det, men dette lå i kortene. Dersom vi hadde valgt å inngå et partnerskap med Weclean, ville ikke Orkla fortsatt prosjektet på egenhånd.  Men jeg kunne ikke på vegne av Orkla fortelle alt vi drev med.

Nye retningslinjer?

Han påpeker at det er Orkla Home & Personal Care som har utviklet Teepi, og Lilleborg profesjonell bare er leverandør av rengjøringsprodukter og opplæring.

– Skulle vi levere gratistjenester og bygge opp faglig kompetanse, slik Weclean ønsket, måtte vi vært inne på eiersiden. I dette tilfellet valgte vi ikke å gjøre det. Orkla ønsket i stedet å lage noe eget, sier Lilleborg-sjefen.

– Andre konsern som for eksempel Telenor har ganske tydelige retningslinjer på at de ikke kan inngå «startup-samarbeid» dersom de utvikler eller driver med konkurrerende virksomhet internt. Ser du at dere kunne gjort noe annerledes, nå når reaksjonen blir såpass sterk fra Weclean sin side?

– Samarbeid med startups er helt nytt for oss i Lilleborg Profesjonell, og vi har ingen trening i dette. Når vi ser reaksjonene i etterkant synes vi at det er veldig trist. Vi bør vurdere om også Orkla bør utarbeide tydeligere retningslinjer, sier Hellman.

Benekter «kopiering»

Han tilbakeviser på det sterkeste eventuelle påstander om «kopiering» fra Orkla sin side. Han understreker at Orkla var godt i gang med det som skulle bli Teepi da Lilleborg profesjonell begynte samarbeidet med Weclean.

– Hvis noen tror dette var et prosjekt som startet som følge av møtene med Weclean, blir det helt feil, sier Hellmann.

Dette ikke er noe et stort konsern som Orkla klarer å gjøre «i løpet av helga», påpekes det.

– Det er ingen av dere som var med i møtene med Weclean som også har vært aktive i Teepi-prosjektet?

– Ingen i min organisasjon har vært aktive i det ukentlige prosjektarbeidet. Men det er feil å si at vi ikke har hatt møter med Teepi. Vi tilbyr produkter og tjenester inn mot Teepi som vi også gjør til Weclean og andre kunder, men det er et prosjekt i Orkla-regi, sier han.

Etisk vask

– Weclean profilerer seg på etikk, og et godt arbeidsmiljø og gode vilkår for renholderne. Det er også Teepi opptatt av i sin sjargong. Har noen hos dere latt dere inspirere av etikken?

– Gruppa som jobber med dette tester hundrevis av hypoteser. De har trolig latt seg inspirere av alle og alt som er tilgjengelig.

– Men har du eller dere videreformidlet at man bør få inn mer om samfunnsansvar i konseptet?

– Ikke så eksplisitt. Dette dreier seg om hvordan vi rekrutterer kunder og renholdere. Det må være attraktivt for begge parter. Vi oppfatter at det er en fordel at bransjen er stueren og at rengjørerne ikke blir hauset med. Men jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i en påstand om at vi har kopiert Weclean på dette.

Han mener dessuten at det er sunt med flere aktører for å få til atferdsendringen som må til for at man skal lykkes i markedet.

 Usikkerhet rundt Teepi

– Finnes det noen vei tilbake, at dere kan vurdere et tettere samarbeid med Weclean igjen?

– Vi vil fortsette å tilby tjenester og produkter. Det vil være veldig rart om Orkla ikke holder døren åpen for å revidere muligheten for oppkjøp og tettere samarbeid dersom man ikke beslutter å lansere Teepi eller weClean har stor suksess. Konsernet er kjent for å ha en pragmatisk tilnærming til slikt, sier Hellman.

Han understreker at Teepi ikke er lansert i annet enn en pilotversjon, og at det ennå er usikkert om det vil bli endelig lansert.

– Orkla har ment at det er viktig å utvikle en slik tjeneste fra bunnen av i egen regi og ta kontroll over løsningen. Dette var og er et strategisk område, sier Hellman.

Han understreker at Orkla-systemet ønsker å jobbe tettere med startups og andre teknologibedrifter nå fremover. Hellman mener at både Weclean og Orkla-systemet bør lære av det som har skjedd, og viser til at det er to veldig forskjellige bedriftskulturer som møtes.

Ja, til «power couples»

Gründer Kim Haagensen understreker på sin side at han er tilhenger av gode «power couples». Weclean samarbeider med både Telenor, Reitan-gruppen og Bring. Det dreier seg om alt fra markedsføring til nøkkeloverlevering. Disse samarbeidene er Haagensen strålende fornøyd med.

– Hva tenker du at dere kunne gjort annerledes i dialogen med Orkla?

– Vi kunne vært klarere om intensjonene og forventningene tidlig, tror han.

Kanskje kunne det også vært gjort skriftlige avtaler om forutsetninger som lå i samarbeidet. Han mener imidlertid at startup-bransjen må stå sammen for å sørge for et ryddig samarbeid mellom gründere og storselskaper.

– Det bør være en samlet gründerstemme som sier at de ikke vil jobbe med storselskaper som holder på denne måten, mener Haagensen.

Burde samarbeidet

– Hvis vi skal skape en ny stor norsk aktør internasjonalt, kan vi ikke holde på sånn. Da må vi gå sammen og kjøre på, sier Weclean-gründeren til Shifter.

– Ville dere egentlig bli tatt inn i varmen, bli kjøpt opp?

– Nei, vi ønsket ikke å bli kjøpt opp. Men hadde vi med all kunnskapen og lidenskapen i teamet vårt, og alt det vi har fått til, teamet opp med noen som Orkla: Shit, da hadde det gått fort, og da hadde blitt bra!

Haagensen fastholder at «Weclean vil klare det uansett», også uten at de går hånd i hånd med et stort konsern.

– Spørsmålet er hvem som vil være med på løpet vårt, ikke hvem som vil være med på løpet til Orkla, sier han.

Tidslinjen:

Juni 2015: Orkla Home & Personal Care (OHPC) starter en strategisk innovasjonsprosess.

November 2015: Prosjektet ble presentert for ledergruppen i OHPC.

Desember 2015: Orklas Innovasjonsråd godkjenner prosjektmandatet til det som skal bli Teepi.

Mars 2016: Petter Hellman i Lilleborg profesjonell ble klar over at man hadde en mulig interessekonflikt dersom man ville inngå et utvidet samarbeid med weClean.

Mars til mai 2016: Lilleborg profesjonell fortsetter dialogen med Weclean

Høsten 2016: Orkla slipper en betaversjon av vasketjenesten Teepi.

 

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned vår seneste podcast med Kjartan Slette i Unacast. I podcasten er Slette innom valget i USA, om å være pappa samtidig som man bygger et globalt tech-selskap, om hvordan han havnet i tech, bakgrunnen fra musikkbransjen og Wimp/Tidal, hvorfor de ansatte kan ta så mye fri de vil, samt mye mer.