Kathrine Myhre i Oslo Medtech.

Medtech-sjefen Kathrine Myhre vil lære tech-bransjen å oppføre seg. Råder gründere til å vurdere investorenes kultur og holdninger, ikke bare kunnskap og nettverk.

Publisert Sist oppdatert
 Camilla Hellum, Kampanje.com og Per-Ivar Nikolaisen, Shifter.no

Leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech mener det trengs klarere kjøreregler for håndtering av ukultur i tech.

Tidligere denne uka omtalte Shifter og Kampanje Rianne Vogels i Bergens-startupen Volusense, som hevder hun ble trakassert på jobb og senere skviset ut av selskapet fordi hun sa fra. Hun hevder at styret prioriterte salg av selskapet fremfor å rydde opp. Påstandene om en slik «prioritering» blir kraftig tilbakevist av styret i selskapet.

Lederansvar

Gründer Anita Schjøll Brede var en av flere ledende tech-kvinner som gikk ut og sa at de ville ta et oppgjør med trakassering i tech-bransjen.

Leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech kjenner ikke den konkrete saken, annet enn gjennom innlegget i sosiale medier og saken hos Shifter og Kampanje. Men på generelt grunnlag sier hun at trakassering av både menn og kvinner i arbeidslivet er helt uakseptabelt. Hun understreker at dette også gjelder for trakassering som følge av alder eller etnisitet.

– Vi som ledere har et ansvar for å sørge for gode holdninger og verdier. Dersom det oppstår konfliktsituasjoner i selskaper og organisasjoner, må man ha gode kjøreregler for hvordan man håndterer dette, sier Myhre.

Trengs kjøreregler

Hun råder alle oppstartsbedrifter til å få på plass regler og strukturer på et tidligst mulig tidspunkt. Skulle det oppstå en konflikt, vet man hvordan man skal håndtere den.

– Hva gjør dere i Oslo Medtech med dette?

– Vi har et kontinuerlig fokus på å utvikle og opprettholde en god kultur, både innad i egen organisasjon og i klyngen. De største kulturbærerne i organisasjoner er lederne. Derfor er det viktig at vi går foran som gode eksempler. Det gjør vi ved å være bevisst hvordan vi håndterer alle slags situasjoner – både de hverdagslige og mer konfliktfylte, sier Myhre.

Selv har hun deltatt på Innovasjon Norges leder-mentor program, der hun fikk anledning til å diskutere, reflektere og øve seg på hvordan man bør håndtere konfliktfylte og vanskelige samtaler og situasjoner.

Kursing i god oppførsel

– Vi jobber også med å tilby mentorer til gründerne i klyngen og inkubatoren vår. I lys av det åpenbare behovet for økt fokus på dette i våre gründer- og oppstartsmiljøer tar vi nå også initiativ til gjennomføring av ledertrening og workshops for å bedre kunnskapen om hvordan håndtere vanskelige og konfliktfylte situasjoner. Dette gjør vi både alene og sammen med utvalgte partnere, som StartupLab, OsloTech og 657.

Men dette handler jo også om holdninger hos investorene og eiersiden. Hvordan skal vi sørge for gode holdninger der?

–Investorene har like stor interesse av gode holdninger og kultur som andre ledere og grundere. Dette handler i bunn og grunn om å oppføre seg ordentlig, og ha integritet. Investorene er en del av vår klynge og er velkomne til å delta på våre workshops og ledertrening. Det er også viktig at gründerne, når de går i dialog med investorer om tilgang på kapital, også vurderer investorselskapenes kultur og holdninger på samme måte som de vurderer investorens kunnskap og nasjonale og internasjonale nettverk.

Investorer på kurs

– Men er ikke maktforholdet mellom den «fattige gründeren" og «den som sitter på pengesekken» så skjevt at det er vanskelig å si i fra dersom man opplever trakassering eller overtramp?

– Det handler igjen om kjøreregler. Dersom man klarer å prege samarbeidet med de riktige holdningene og verdiene, så skjer ikke dette. Og når det er sagt, så vil jeg si at alle investorer jeg kjenner har høy integritet, vet hvilken makt de potensielt sitter på, og er utrolig opptatt av å ha de riktige verdiene.

– Du snakker om å kurse gründerne i dette, men det kan jo se ut som det er et behov for å kurse investorer og eiere?

– Dersom vi skal lykkes med å bygge ny næring, er det helt avgjørende at vi opptrer profesjonelt internasjonalt og nasjonalt. Og dette er en del av dette. Vi har alle forutsetninger for å lykkes med dette i Norge, i og med at vi har «high awareness» rundt slike ting.

Denne saken er skrevet sammen med nettavisen Kampanje.com, og er også publisert der.


Husk å sette av 20. april, for da går vi «live» med konferansen The Shift– stedet å være denne våren for alle som bygger fremtidens selskaper:

The Shift 2017

Foruten en lang rekke ledende norske gründere kommer gründeren av Indiegogo, investorer fra Creandum, Northzone, Point Nine Capital, Bauer Venture Partners, EQT Ventures og mange, mange flere. Growth hacking, salg, funding, rekruttering og teknologi – og det du måtte trenge av triks og tips fra noen av de beste hodene.

Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.