Næringsminister Monica Mæland fikk før valgkampen i 2017, omvisning av Karl Munthe-Kaas i de forholdsvis nye lokalene til Kolonial.no. Illustrasjonsfoto: Håkon Jacobsen, NFD

Gründere kan få ny opsjonsskatteordning. Kolonial.no-gründer mener det ikke løser hovedproblemet.

Publisert Sist oppdatert
Regjeringen foreslår å legge om ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartsselskap. - Løser ikke hovedproblemet, mener Karl Munthe-Kaas.

Dette skal gjøre det lettere for små selskap i startfasen å rekruttere og beholde ansatte, argumenterer regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett.

Etter den nye ordningen skal fordeler ved opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap, inntil en grense på 30.000 kroner, skattlegges først når aksjene realiseres.

Ordningen skal gjelde aksjeselskap som er seks år eller yngre, som har maks ti ansatte og driftsinntekt eller balansesum som ikke overstiger 16 millioner kroner.

Ettersom ordningen innebærer statsstøtte til selskapene, må den få godkjentstempel fra ESA før den kan trå i kraft.

Løser ikke problemet

Daglig leder i Kolonial.no, Karl Munthe-Kaas, mener forslaget er en forbedring fra dagens situasjon, men likevel langt fra tilfredsstillende.

– Dette løser ikke hovedproblemet. Det er bra at man endrer dette for små selskaper man er ikke nærheten av å gjøre noe som vil ha en ordentlig effekt for Norge, sier han.

– Opsjoner er viktigere å bruke jo mer verdifulle selskapene blir. Når et selskap er lite, kan man tildele aksjer, men når verdien blir høyere er opsjoner mer gunstig. Men problemet er ikke utsatt skatt, men at man får en helt fundamentalt feil skatt, sier han.

Opsjoner gir en umiddelbar oppside, ettersom at du kan bli med på en reise uten å betale fra dag én, og den ansatte trenger ikke penger fra dag én. Men når du utløser opsjonen og kjøper aksjene vil gevinsten du har hatt i form av økt aksjeverdi skattes som inntekt, om lag 47 prosent. I tillegg må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift på pengene, så den totale skattebyrden er på over 60 prosent.

Munthe-Kaas mener at opsjoner bør skattelegges på lik linje som aksjer, fordi de er et derivat av aksjer.

– Løsninger er egentlig ikke så komplisert. Opsjonens markedsverdi bør inntektsskattes ved tildeling, og når enten opsjonen selv, eller aksjene i opsjonen selges, bør gevinsten kapitalskattes, ikke inntektsskattes, sier Munthe-Kaas.

Kapitalskatten er på 24 prosent, og er satsen man bruker for å skattelegge aksjer.

Samtidig understreker han at det vil være en utfordring å finne markedsverdien av en opsjon.

– Det er litt vanskelig, men ikke umulig. Som et steg to, bør man prøve å utarbeide noen retningslinjer for verdisetting. Og over tid vil man finne en riktig modell for dette, mener han.

Link til statsbudjetet.