Gründerledere ut mot regjeringens forslag til ny opsjonsskatt.
Gründerledere ut mot regjeringens forslag til ny opsjonsskatt.

"Regjeringen diskriminerer ansatte som medeiere, og belønner finansakrobatene"

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Lauga Oskarsdottir, StartupLab, Olav Nedrelid, Domos, og Karl Munthe-Kaas, Kolonial.no

Opsjoner kan være vanskelig å forstå. Likevel er det viktig at vi legger ned innsatsen som kreves – opsjoner er et kritisk verktøy for vekstbedrifter i alle land. Unntatt i Norge, skriver Olav Nedrelid, Lauga Oskarsdottir og Karl Munthe-Kaas.

Vi er alle gründere og ledere i norske vekstbedrifter. Opsjoner er det mest effektive verktøyet vi har for at våre ansatte skal få en andel av verdiene de skaper. Ikke bare er slikt medeierskap kritisk for motivasjon og suksess i våre respektive organisasjoner, det er også kanskje det viktigste tiltaket for å få til nyskaping og knoppvekst i neste generasjon gründere i AS Norge. All erfaring viser at tidlige nøkkelansatte tar med seg gevinst og kunnskap videre til egne oppstarter. Tandberg, Opera og Chipcon er gode eksempler og forbilder for dette.

I sommer og høst virket det som om alle politikere var enige om at dette måtte løses umiddelbart, og at rapporten Endret opjonsskatt fra organisasjonene Abelia og Norsk Venturekapitalforening kunne legges til grunn. Det som foreslås i statsbudsjettet er derfor fryktelig skuffende, og helt meningsløst. Det er rett og slett så dårlig at ingen vil gidde å benytte seg av det.

Vi må ha to endringer på plass NÅ.

1. STOPP DISKRIMINERNGEN AV ANSATTE SOM MEDEIERE

En finansiell investor som kjøper en aksjeopsjon i et av våre oppstartsselskap vil betale 24% av eventuell gevinst i skatt. Dersom en av våre ansatte kjøper den samme opsjonen, til samme pris, må det samlet betales cirka 60% i skatt (inntekt + arbeidsgiveravgift). En ansatt skattes altså 250% av det en finansakrobat beskattes. Regjeringen belønner med dette spekulasjon over medeierskap. Dette ble påpekt og foreslått endret (Verdipapirregelen), men er ikke nevnt i budsjettet. For oss er dette komplett uforståelig.

2. LÆR AV SVENSKENE, BRUK MENINGSFULLE BELØPSGRENSER

Det som faktisk er foreslått er i struktur likt opplegget som er innført i Sverige, men dessverre med helt andre begrensninger. I Sverige kan man utsette inntektsskatt av opsjonsfordel opp til 3 millioner svenske kroner per ansatt. I Norge er det foreslått opp til 30 tusen per ansatt, nøyaktig 1% av beløpet i Sverige. En slik beløpsgrense gjør selvfølgelig hele ordningen meningsløs. Enten må grensen heves opp mot nivået i Sverige, ellers kan man spare seg bryderiet. Ingen vil ta dette i bruk.

Disse endringene er samlet det som trengs for at våre ansatte skal kunne få medeierskap i våre norske vekstbedrifter. Det aller viktigste er punkt 1, nemlig at våre ansatte skal kunne kjøpe opsjoner på like vilkår som finansielle investorer. Dette vil ikke koste staten en krone i tapte skatteinntekter.

Vi har ikke sett noen politikere fra noen sider av salen argumentere for det eksisterende regelverket, ei heller for forslaget som er lagt frem. Hvem kan svare på hvorfor endringene ikke blir gjennomført?

Powered by Labrador CMS