Arbeiderpartiets tech-politiker på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg,
Arbeiderpartiets tech-politiker på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg,

Stortingsrepresentant i AP: − Jeg tror at vi vil få tilsvarende skatteincentiver i Norge som i UK på et tidspunkt.

Publisert Sist oppdatert

Australia og UK har veldig gode skatteincentiver for å investere i startups. Arbeiderparti-representant mener vi bør få tilsvarende incentiver i Norge. Finansdepartementet er skeptisk.

−Jeg var nettopp i Storbritannia for å lære mer om denne ordningen og synes det virker spennende. Det er en smart måte å bruke skattesystemet og en metode som er treffsikker i å fase risikokapital inn til oppstartsbedrifter, sier Torstein Tvedt Solberg, medlem av finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet til Shifter.

Fredag skrev Shifter om at Australia nylig hadde innført et skatteincentiv-system for investorer som vil putte pengene sine i oppstartsbedrifter. Blant annet vil de kunne trekke av 20 prosent av investeringen på skatten, i tillegg til at de slipper å skatte på gevinst hvis de beholder pengene i selskapet i minst tre år. De nye australske reglene er basert på de britiske SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme), som ble innført i 2012.

Tvedt Solberg forteller at hver eneste gang han snakker med gründere, får han beskjed om at man trenger større innsats på dette feltet.

−Skattincentiver var en av de tingene vi diskuterte med stor iver rundt skatteforliket. Regjeringen er bedt av Stortinget om å legge frem et forslag i forbindelse med statsbudsjettet 2017, men jeg er ikke spesielt optimistisk, sier han.

Ifølge Tvedt Solberg, kommer  dette til å bli en del av diskusjonen opp mot neste stortingsperiode.

−Det er ikke det ikke tvil om. Det er behov for å se på slike ordninger i Norge. I Storbritannia viser de at man får mer igjen enn de pengene man bruker på det. Arbeiderpartiet er opptatt av å skape arbeidsplasser. Nettopp derfor bør vi vurdere det, sier Tvedt Solberg til Shifter.

Han mener Norge kan ikke komme utenom en grundig diskusjon rundt dette.

−Resultatene er så positive, vi må bare finne den norske modellen for det. Grunnen til at jeg sier det, er at den teknologikompetansen vi har Norge er så spennende, og den muliggjør utviklingen av mange norske selskaper. Vi må sikre at utviklingen skjer her og at de ikke bare blir kjøpt opp av utenlandsk kapital. Jeg tror at vi vil få tilsvarende system i Norge på et tidspunkt, understreker han.

−Når kan det skje tidligst?

−Det blir spennende å se hva regjeringen kommer opp med til høsten, men jeg er ikke så veldig optimistisk. Jeg håper vi kan få dette på plass ved neste stortingvalgperiode. Finansdepartementet kommer til å motsette seg slike anordninger som uthuler skattegrunnlaget de har. Derfor må det en politisk beslutning til. Når vi ser hva det vil generere av arbeidsplasser, blir det et annet regnestykke. Det vil vi aldri se i et regneark fra Finansdepartementet. Derfor trenger vi en politisk beslutning, sier stortingsrepresentanten.

Mener skattefradrag vil komplisere skattesystemet

−Som følge av budsjettavtalen i fjor høst skal Regjeringen utrede ulike modeller for skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap.  Vurderingene blir lagt fram for Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet i en epost til Shifter.

Han mener det er mye som taler for et skattesystem som likebehandler skattytere, næringer og ulike typer investeringer. Brede grunnlag og lave satser vil også redusere kostnadene ved beskatningen, skriver han.

−Et særskilt skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskap, slik som for eksempel ordningene i Australia og Storbritannia, vil komplisere skattesystemet. En må derfor nøye vurdere om det er en god måte å stimulere til nye lønnsomme investeringer, skriver han.

Næsje på peker at det som følge av forliket om skattereformen på Stortinget skal gis generelle lettelser i selskapsskatten i løpet av de neste to årene.

−Det vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge og dermed bidra til å øke kapitaltilgangen. Det økte tilbudet av kapital vil også kunne komme gode oppstartsprosjekter til gode, uten at skattesystemet bidrar til å favorisere enkelte typer investeringer.

Følg Shifter på Facebook og Twitter, og få sakene våre rett i feeden din.

Powered by Labrador CMS