Jan Tore Sanner. Foto: Faculty of Information Technology and Electrical Engineering NTNU / Flickr

Sanner ber om råd: «Vi må unngå at teknologisk utvikling fører til at flere faller utenfor»

Publisert Sist oppdatert

Jan Tore Sanner (H) ber om innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å hindre at folk må slutte i jobb fordi de har utdatert kompetanse.

Sanner markerte starten på arbeidet med kompetansereformen og stortingsmeldingen «Lære hele livet» torsdag med å dra til Gjøvik – første stans på det departementet kaller en kompetanseturné. Hensikten er å hente inn «erfaringer og innsikt» fra det lokale næringslivet i hele landet.

Den varslede reformen skal bidra til å sikre at flere står i jobb lenger og forebygge et kompetanseskille i norsk arbeidsliv ved å finne nye løsninger som skal sikre at flere får kompetansepåfyll.

– Vi må unngå at teknologisk utvikling fører til at flere faller utenfor. Vi må forberede oss på de store omstillingene som kommer, og vi må sikre at alle kan være med på utviklingen. Dette betyr at vi må tenke nytt, sier kunnskapsministeren.

Færre videreutdanner seg

Nye tall fra Lærevilkårsmonitoren, en tilleggsundersøkelse til SSBs arbeidskraftsundersøkelse, viser at andelen nordmenn som har tatt formell videreutdanning, er lavere i dag enn for ti år siden. Tallene viser også at 45 prosent av sysselsatte mellom 22 og 66 år verken har deltatt i formell videreutdanning eller på kurs eller annen opplæring det siste året.

– Jeg er bekymret for at så mange av oss ikke har tatt verken formell videreutdanning eller har vært med på kurs eller annen organisert læring. Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og at nye oppgaver som krever annen type kompetanse, kommer til. Dette viser tydelig behovet for at vi gjennomfører en kompetansereform, sier Sanner.

Samtidig viser Kompetanse Norges Virksomhetsbarometer fra 2018 at mange bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov, og at 40 prosent av disse bedriftene har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av kompetansebristen.

– Kan miste forspranget

– Konkurransen blir tøffere, konkurrentene blir flere og tempoet raskere. Tidligere var nordmenn høyere utdannet enn jevnaldrende i de fleste andre land. Dette er i ferd med å endre seg, og andre nasjoner har begynt å ta oss igjen. Vi står i fare for å miste forspranget. Det tar vi tak i nå, sier Sanner.

Han sier det må tenkes nytt for å sikre at ingen faller utenfor

– Et viktig mål for regjeringen er at ingen skal gå ut på dato, og at flere skal kunne stå lenger i arbeid. Regjeringen er derfor i gang med to nye initiativ. Det skal utvikles mer fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, og det skal utvikles egne bransjeprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet der konkrete tilbud utvikles for særlig utsatte bransjer, sier han.