Olav Steinnes, Inven2, Kathrine Myhre, Oslo Medtech og Karl-Christian Agerup, Oslotech.

De skal pleie 60 medtech-gründere

Publisert Sist oppdatert

Åpner ny inkubator i Oslo for å hjelpe startups innen helseteknologi opp og frem i verden.

Forskningsparken har lenge hatt sin StartupLab som hjelper ulike teknologiselskaper opp og frem, nå får den en "MedtechLab" spesialisert på helseteknologi.

− Vi vet at markedspotensialet i denne næringen er stort. Spesielt i vårt nærområde Blindern og Gaustadbekkdalen er det betydelig tilfang av gründere og idéer, og helseinkubatoren vil bidra til å gjøre gründerne sterkere fra tidlig fase, sa Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Oslotech, ifølge en artikkel fra MyNewsDesk.

Stort potensial

Både et akselleratorprogram og et aktivt investornettverk blir å finne i den nye inkubatoren.
Det er Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech som står bak initiativet. Ambisjonene er å skape en nasjonal helseinkubator med nordisk hjemmemarked og internasjonalt nedslagsfelt.

Kathrine Myhre i Oslo Medtech sier i pressemeldingen at det er utforløst potensial for helsebedrifter i Norge, særlig i Osloområdet.

- Helseinkubatoren vil bli den motoren vi i dag mangler i innovasjonsøkosystemet innenfor helse, som skal bidra til oppstart og akselerasjon av helsestartups, sier Myhre.

Om Oslo Medtech
Oslo Medtech er en klynge som består av 190 virksomheter; bedrifter, sykehus, forskningsinstitusjoner og investeringsselskap som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Klyngen har en posisjon som ledende ekspert på nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, innovasjon og forretningsutvikling innen helse teknologi.

Om Inven2
Inven2 er Tech-transfer office (TTO) for Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Det har ansvar for å ivareta og videreutvikle innovasjoner fra organisasjonene. Inven2 er den største norske kommersialiseringsaktøren innenfor såkalt Life-Science-forskning.

Om Oslotech
Oslotech er en uavhengig aktør som arbeider for verdiskaping i Norges mest kunnskapsintensive område. Oslotech driver Forskningsparken i Oslo, og står bak tech-inkubatoren StartupLab, og i tillegg støtter og drifter Oslotech ulike initiativer som Build2Grow, Science for Society, Cutting Edge Festival, Norwegian Investment Forum og nettverk og klynger som Oslo Medtech og Oslo Lifetech.

Inkubatoren støttes forøvrig av en rekke næringslivsaktører og offentlige medspillere, deriblant Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og virkemiddelaktørene SIVA, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge.