Kahoot-sjefen ut mot opsjonsskatten: «Det er i god sosialdemokratisk ånd å la ansatte være aktive eiere»

Publisert Sist oppdatert

«Et skattesystem som gir gründere og ansatte muligheten til å forbli aktive investorer i egen bedrift er eneste mulighet for skape den kompetansen og kapitalen som mangler i Norge,» sier Johan Brand i Kahoot.

Kahoot-sjefen har lenge vegret seg for å gå inn i den betente norske skattedebatten. Han har vært dypt frustrert over opsjonsbeskatningen, men ikke villet gå ut offentlig. «Opsjoner» og «skatt» har fått en litt dårlig klang etter diverse overdimensjonerte opsjonsopplegg for toppledere i norske storselskaper.

− Vi i Norge klarer ikke å skille slike debatter fra hverandre, akkurat som når vi debatterer formueskatten. Problemet med å uttale seg, er at debatten ikke er rasjonell og pragmatisk, men ideologisk, sier Brand.

− Man er livredd for at rike skal bli rikere, og klarer ikke å sette seg inn i detaljer om noe annet, mener Brand, som selv er av en helt annen oppfatning:

− Det er i god sosial demokratisk ånd å la ansatte være aktive eiere.

Kommer oss alle til gode

Etter et innlegg i Shifter fra Fredrik Syversen i IKT Norge om opsjonsbeskatning klarte ikke Brand å holde seg taus lenger.

− Skal vi skape generasjoner med erfarne gründere og tidligfase-investorer som skaper arbeidsplasser og økonomiske lokomotiver må vi legge til rette for det. Gründere og tidlig ansatte må behandles som investorer i egen bedrift og arbeidsplass, skrev Brand på Facebook.

− Dyktige mennesker må jobbe i oppstartselskaper nå. Vi må eksponere så mange som mulig for, dette så de får de nødvendige erfaringene og økonomiske midlene til å reinvestere i nye bedrifter. Det vil komme oss alle til gode når vi har en hel generasjon av gründere og ansatte som er "skilled" på alle faser av det å bygge vekstbedrifter, påpekte Brand.

Eventyr som sikrer velferden

Johan Brand viser til at alle snakker om "smart kapital", men at få tenker at den skal komme fra dagens unge gründere. Han viser til hvordan det gjerne er en teknisk sjef i en startup i dag som om fem til ti år er den beste investoren eller gründeren til å skape «eventyrene» Norge trenger for å sikre velferden.

− Et skattesystem som gir gründere og ansatte muligheten til å forbli aktive investorer i egen bedrift er eneste mulighet for skape den kompetansen og kapitalen som mangler i Norge. Største feilen vi kan gjøre nå, er å premiere bare de som har kapital til å investere i selskaper og ikke de som faktisk skal gjøre jobben, sier Brand.

Kahoot-opsjoner

Alle ansatte i Kahoot har opsjoner og veldig mange av dem eier også aksjer.

− Dette er noe vi ønsker for at teamet skal ha eierskap til sin bedrift. Drømmen er at ansatte for god gevinst på sin investering og kan starte andregangsselskaper basert på erfaring og midler de har skaffet seg gjennom Kahoot, sier Brand.

Han oppfatter at skattesystemet henger igjen i det han kaller en «industriell modell».

− Vi må jobbe for et systemskifte. Er det slik at vi ønsker en kunnskapsøkonomi, må skattesystemet matche dette, understreker Kahoot-sjefen.

Mer makt til investorene

Han synes det er bra at de såkalte presåkornmidlene er kommet på plass, der penger fra staten matches med penger fra private investorer. Skatteincentiver for investeringer i startups er også gode ting. Men dette må følges opp av endringer i opsjonsbeskatningen. Hvis ikke er han redd det svekker gründere og ansattes eierskap.

− Det er viktig og bra at disse pengene har kommet på plass, men det er ikke bra at de matches på en måte som svekker eierskapet til gründerne ved at stadig større del av eierskapet samles hos kapitalen, påpeker Brand.

Han synes det er flott med venturekapitalisme, men understreker at de bare har en rolle.

− Det skremmer meg om vi skal skape masse små venturekapitalister i stedet for kunnskapsrike ansatte og gründere som eiere. De kan da matches med riktig vekst kapital, og her er tradisjonell venturekapital i rute, mener Brand.

Han mener at venturekapital fungerer best når balansen er i favør gründerne.

− Utenlandske investorer blir dessuten redde når de ser hvor lite nøkellpersonell og gründere eier i sine foretak her i Norden. Unntaket er når det er tidligere suksessgründere som med egne penger starter og driver selskaper, som i Spotify.

Vil ha amerikansk modell

Brand vil at opsjoner må beskattes slik man gjør det i USA.

− Slik det er nå, blir norske gründere motivert til å selge sine selskaper tidlig mens de fremdeles har balanse mellom kapital og eierskap, hevder Brand.

Problemet er at ansatte med opsjoner blir «presset» til å utløse opsjonene tidlig for å stoppe inntektsskatt på verdiøkningen. Ved å utløse opsjonene tidlig er ikke aksjene nødvendigvis likvide ennå heller, påpeker Brand.

− Det viktigste er at beskatning av eierandeler i oppstartsselskaper (opsjoner og aksjer) skjer på det reelle realisasjonstidspunktet. Den dagen slike eierandeler gjøres om til «penger» da skal det beskattes på lik linje med alt annet, men frem til det tidspunktet må beskatningen følge en eller annen form for «utsatt beskatning», mener Brand.

Han viser til at aksjonærregisteret lett vil gi vil gi en komplett historikk over verdiøkningen.

Kan tilpasse det til startups

Brand mener det er fint mulig å skille mellom direktører i børsnoterte selskaper og gründere og ansatte i oppstartsselskaper på den andre siden. Han viser til at det i de unge selskapenes tilfelle er snakk om ikke-likvide aksjer.

− Norden bygger jo kick ass bedrifter fordi alle ansatte er med i alt gjennom flate strukturer, men skattesystemet gjør at dette ikke blir omsatt i en hel generasjon av nye selskaper, sier Brand.

Følg Shifter på Facebook og Twitter, og få sakene våre rett i feeden din.

Powered by Labrador CMS