Pål T. Næss i Innovasjon Norge. Foto: Kicki Nilsson/Innovasjon Norge

Mener mange norske startups mangler ambisjoner og markedsinnsikt

Publisert Sist oppdatert

-- Nye bedrifter er ekstremt viktige for sysselsettingen, men det er dessverre få av de nystartede selskapene som ender opp som store bedrifter, sier Pål T. Næss i Innovasjon Norge. 

Å drive en egen startup er ikke bare enkelt -- det kreves både arbeids-, familie- og fritid, samt en god del innsats -- om man skal starte en vellykket bedrift. I tillegg er innsikt i markedet viktig for å være sikker på at det finnes et behov for produktet man skal lage. Pål T. Næss, Innovasjon Norges direktør for gründere og oppstartsbedrifter, mener derimot at ambisjonene og markedsinnsikten i mange tilfeller mangler hos norske startups.

-- Vi er nødt til å få opp ambisjonsnivået for å skape løsninger og produkter som kan konkurrere internasjonalt. At vi er en del av et stort, internasjonalt marked gir mange muligheter, men er også utfordrende fordi det øker konkurransen, sier Næss til Finansavisen.

-- Øker konkurransen

Startups uten ambisjoner kan høres ut som en selvmotsigelse, i hvert fall i et norsk oppstartsmiljø i vekst. Næss mener konsekvensene kan bli merkbare for norsk næringsliv hvis ikke ambisjonsnivået justeres oppover.

-- Vi er nødt til å få opp ambisjonsnivået for å skape løsninger og produkter som kan konkurrere internasjonalt. At vi er en del av et stort, internasjonalt marked gir mange muligheter, men er også utfordrende fordi det øker konkurransen, sier Næss til Finansavisen.

Han mener det finnes visse fellestrekk hos mange av selskapene som lykkes i det lange løp.

-- De selskapene som evner å kombinere en bærekraftig forretningsmodell og samtidig løse noen av våre største, felles globale utfordringer tror jeg har gode forutsetninger for å lykkes. Her har Norge lange tradisjoner og erfaringer innenfor blant annet energi, som kan overføres til nye næringer og selskaper. Et godt eksempel er Otovo, som vant Oslo Innovation Award på mandag. Solenergiselskapet startet i 2016 og har allerede ekspandert til Sverige. De har vært ambisiøse og lykkes, sier Næss til Finansavisen.

-- Nye bedrifter er ekstremt viktige for sysselsettingen

Næss forteller også at de nye bedriftene er av stor betydning for nye arbeidsplasser i Norge.

-- En rapport som ble presentert under Arendalsuka i fjor viste hvor viktig de nye bedriftene var for nye arbeidsplasser i Norge. Nye bedrifter er ekstremt viktige for sysselsettingen, men det er dessverre få av de nystartede selskapene som ender opp som store bedrifter. Samtidig er det å starte og få et nytt selskap til å vokse en prosess som tar tid, sier Næss til Finansavisen.

Og når Oslo Innovation Week arrangeres for 13 gang i år, er det igjen duket for et av årets eksempler på at innovasjon ikke engasjerer de få: I fjor var 11.000 besøkende innom 53 arrangementer. Næss mener Oslo Innovation Week er viktig blant annet fordi det samler aktører på ett sted, og gjør det enkelt for journalister, investorer og partnere å finne frem til norsk innovasjon.

I den kontroversielle rapporten som ble presentert under Arendaldsuka, sies det at så mye som to tredjedeler av skapelsen av nye jobber skjer i privat sektor. Samtidig er det ikke slik at man kan vente seg automatisk suksess hvis man starter opp et selskap i Norge: En viss mengde innsats må til.

-- I Innovasjon Norge er vi veldig opptatt av at man må undersøke om man kan finne betalende kunder, før man skal skalere og vokse. Vi har innrettet våre tjenester for gründere for å kunne bidra i denne fasen, og vi hjelper også bedrifter med kompetanse og innsikt i nye markeder, sier Næss til Finansavisen.