Thomas Reinholdt, advokatfullmektig Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma, skriver om kontrakts- og motpartsrisiko.

Unngå avtale-fellen: Importøren tapte 100 ganger mer enn hva forebygging ville kostet

Publisert Sist oppdatert

Ved inngåelse av viktige avtaler, smør deg med tålmodighet - og lær av feilene som allerede er gjort. 

Innlegg om kontrakts- og motpartsrisiko, skrevet av Thomas Reinholdt, advokatfullmektig Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma. 

Upresis eller manglende avtaleregulering mellom parter, erfarer vi at det syndes mest. Et ønske om å få i gang forretningsforholdet med en kunde raskt i gang, kan medføre at kontrakter og forundersøkelser ikke blir tilstrekkelig vektlagt.

Et typisk eksempel er at kjøper får første regning som er vesentlig høyere enn forventet, fordi leverandøren har levert eller utført mer arbeid enn det kjøperen trodde han hadde bestilt.

I mangel av en klar kontrakt, havner man da fort i retten. 

Les også:

Unngå «bumerang kontrakt»

Vi har sett en del eksempler på kjøpere som har inngått tilsynelatende gunstige kontrakter med leverandører, men som ender opp i det vi kaller en «bumerang kontrakt».

Kort fortalt en kontrakt som ser svært fordelaktig ut. Du tror du har avtalt deg vekk fra økonomisk risiko, men i praksis ender du opp med å måtte bære kostnaden selv.

Typisk eksempel er der man er i sin fulle rett til å få erstatning eller omlevering, men så har ikke motparten økonomiske muskler til å ta konsekvensene av egne feil. Denne kostnaden blir da skjøvet over på kjøper som ikke gjorde grundig nok forundersøkelser før man startet samarbeidsforholdet.

Nylig var vi involvert i en sak hvor en klesleverandør hadde levert en kolleksjon med produksjonsfeil. Som følge av dette mistet importøren omsetningen for en hel sesong ettersom leverandøren ikke hadde økonomi til å omlevere umiddelbart. I slike tilfeller blir typisk motpart- og kontraktsrisiko veldig tydelig.

Ved en forutgående analyse av motparten, en gjennomarbeidet kontrakt og en bankgaranti fra motparten sin side, så kunne man unngått noe av tapet i eksemplet over. I dette eksemplet ble tapet for importøren 100 ganger mer enn hva det ville ha kostet å forebygge dette i forkant.

Du bør alltid ta en kredittsjekk av en potensiell leverandør før man inngår kontrakten.

Løpende kontraktsforhold

I løpende forretningsforhold vil man typisk erfare at forretningsforholdet utvikler seg over tid både med hensyn til hva som leveres og i forhold til hvordan man løser ting underveis. I slike tilfeller vil det være hensiktsmessig og oppdatere kontrakter/lage tillegg til kontrakten hvor det klart fremgår hva som er avtalt.

Selv om man har hatt et selskap som forretningspartner i mange år, så bør man ha rutiner for å overvåke økonomien til disse og eventuelt kontraktsregulere hvordan en svekkelse av økonomien til motparten skal løses i forhold til sikkerhetsstillelse.

Ved konkursrisiko hos motparten er som regel det beste rådet å finne en annen leverandør ettersom risikoen er stor for at det blir problemer. Derfor bør du ha løpende rutiner for kredittovervåking av viktige kunder- og leverandører.

Les også: Avtalen med veigiganten var et kupp for gründerne, men ikke alt gikk som planlagt