Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø intervjues om opptakstallene for høyere utdanning under en pressekonferanse på OsloMet tirsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Dobbelt så mange IKT-studenter enn "planlagt"

Publisert Sist oppdatert

Skolene jubler over å kunne tilby rekordmange studenter plass ved et IKT-studie, men det er planlagt for færre studieplasser enn i fjor.

Tirsdag fikk 99.319 personer tilbud om studieplasser ved landets ulike høyskoler og universitet.

Av alle studieløp, er det størst prosentvis økning i antallet tilbud til studier innen informasjonsteknologi og informatikkfag (9,3%). Til sammen har 4108 personer fått tilbud om plass ved slike studier.

Interessen for fagretningen har aldri vært større blant landets vordende studenter. Antallet som har slike fag som førstevalg økte med 5,8 prosent, til 6375.

– Vi står foran store utfordringer i fremtiden, både når det gjelder klima, miljø og helse. På alle disse områdene vil smart bruk av teknologi kunne spille en avgjørende rolle, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Samtidig viser statistikken at høyskolene og universitetene kun har planlagt 2294 plasser, noe som er 2,2 prosent færre enn i fjor.

Differansen mellom tilbud og planlagte studieplasser på feltet har økt hvert år siden 2005, da tilbud og etterspørsel var like store. Nå tilbys altså nesten dobbelt så mange plasser som det er planlagt for.

Nødvendig overbooking

Kunnskapsdepartementet viser til at økningen i antallet planlagte IKT-studieplasser var formidabelt i fjor (25 %). Studieinstitusjonene står også overfor "dimensjoneringsutfordringer" hvert år, fordi det er vanskelig å forutsi hvor mange som takker nei til studieplassen, eller ikke møter opp ved studiestart. Dessuten er det vanskelig for departementet å regne nøyaktig på effekten av IKT-plassene som regjeringen de seneste årene har tilført studiestedene, fordi disse midlene kan bakes inn i ulike fagfelt eller brukes i masterprogram.

I en uttalelse fra Samordna opptak skrives det at det sendes ut flere tilbud enn antall studieplasser fordi "erfaring viser at mange takker nei til studieplass eller ikke møter opp ved studiestart". I 2018 svarte 65,8 % av alle søkere ja til det tilbudet de fikk. Kun 57 % ble til slutt registrert som møtt.

– Dette frafallet er omtrent like stort hvert år og lærestedene tar høyde for det. Hvis lærestedene ikke hadde overbooket, men ventet og sett hvor mange som møtte opp til første studiedag, ville flere søkere få tilbudet sitt sent og studentopptaket ville strekke seg lengre utover høsten, skriver informasjonsrådgiver Kristian Folkman ved Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i en e-post til Shifter.

Innen studier tilhørende utdanningsområdet "informasjonsteknologi" var tallene like totalen i fjor. 57 prosent av de som fikk tilbud dukket opp til studiestart; av de 4177 med tilbud til slutt i fjor (inklusivt opptak til ledige studieplasser, supplering, etterfyllingsopptak), var det 2389 som møtte opp til studiestart.

I år legges det likevel opp til at flere takker nei til tilbudt studieplass. Overbookingen er på 79,1 % i år, mot 60,2 % i fjor.

Uavhengig av hvor mange som møter opp, får alle som er tilbudt studie til høsten, plass.