Isabelle Ringnes i HunSpanderer og Joar Hagatun i Kron. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Først teknologi og miljø, nå vil de satse sparepenger på kvinner: "Fordi det lønner seg"

Publisert Sist oppdatert

Isabelle Ringnes i HunSpanderer og Joar Hagatun i sparetjenesten Kron vil vri investeringene over til bedrifter som er gode på likestilling. Og vil ha Oljefondet med på jobben.

Målet med spareløsningen der Ringnes er styremedlem og Hagatun daglig leder, er å gjøre fondssparing enklere. De satser på en stor grad av automatisering, men tilpasser seg også til den enkelte brukers ønsker -- som for eksempel hvis sparerne ønsker å prioritere miljø eller teknologi i plasseringen av pengene. Nå legger Kron til enda en dimensjon -- nemlig kvinner.

-- Kron bruker teknologi for gjøre det lettere for forbrukere å ta riktige valg, som både lønner seg samfunnsmessig og økonomisk. Det de har gjort i dag er å lansere muligheten til å investere i likestilte selskaper med et klikk, sier Isabelle Ringnes.

Tette kjønnsgapet

Gjennom intiativet HunSpanderer har Ringnes vært en av de tydeligste stemmene i kampen mot ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier i næringslivet.

-- I følge World Economic Forum vil det ta 217 år før kjønnsgapet i lønn og arbeidsmarked lukkes med dagens tempo. Dette anslaget ble oppjustert fra 170 år i 2016. Vi er med andre ord på vei bakover når det kommer til økonomisk likestilling, påpeker Ringnes.

HunSpanderer-initiativet har derfor inngått samarbeid med flere banker for å rette oppmerksomheten mot økonomisk likestilling, for å hindre tilbakegangen World Economic Forum nå har varslet.

-- Tall fra de siste ti årene viser helt tydelig at investeringer i likestilte selskaper, altså de som har balanse i både ledelse og arbeidsstokk, har en høyere gjennomsnittlig avkastning. Likevel har vi ikke sett dette bli reflektert i hvor og hvordan penger investeres. Den siste tiden har vi imidlertid opplevd en enorm vilje og mobilisering i næringslivet til å gå fra innsikt til handling -- også i finansbransjen, sier Ringnes.

Presser Oljefondet

Samtidig som Kron lanserer sin mulighet for sparerne til å sette pengene i bedrifter som prioriterer likestilling, kjører HunSpanderer nå i gang en kampanje der de vil få Oljefondet til å gå foran på dette området. Statens Pensjonsfond Utland har som kjent tidligere bannlyst investeringer i blant annet tobakk, våpen og kull -- noe som har vekket stor oppmerksomhet ute i verden.

-- De forvalter våre felles midler. Det er verdens største fond, en internasjonal aktør og sender veldig viktige signaler med hva de velger å investere eller ikke investere i. Skal man være attraktive for investorer må man også sørge for kjønnsbalanse i rekkene, understreker Ringnes.

På denne måten legger HunSpanderer til rette for konkret handling, i stedet for enda mer debatt, regulering og pekefinger, ifølge Ringnes. Det er altså ikke snakk om å sette av en viss slump av pengene til kvinneinvesteringer, men vektlegge likestilling gjennom hele porteføljen til fondet.

-- Tror dere det er realistisk at Oljefondet endrer på sin investeringsstrategi?

-- Kanskje ikke i morgen. Men en diskusjon er startet og vi blir mer bevisste på lønnsom likestilling. Om Oljefondet tar dette steget vil det i så fall være en av de største seirene for likestilling på svært lang tid. Og et signal ut i verden som vil skape stor oppmerksomhet. I tillegg vil det generere større samlet verdi for de kommende generasjonene i vår felles pensjonskasse.

Internasjonal indeks

HunSpanderer-kampanjen søker nå flere finanspartnere. For sparetjenesten Kron og Joar Hagatun har det handlet om å lytte til kundene.

-- Brukerne våre ønsker å være med å påvirke hvor pensjonssparingen går -- blant annet ved å si at de vil sette pengene i teknologi, fordi teknologi er fremtiden. Nå lanserer vi i tillegg muligheten til at de kan velge selskaper som er gode på likestilling.

Kron samarbeider med Equileap -- og bruker dette selskapets internasjonale likestillingsindeks for 100 store selskaper. Blant de 19 faktorene som teller på scoren, er antall kvinner i ledelsen og i styret, men også fleksibilitet i arbeidstid og likelønn.

-- Vi hjelper kundene med å sette pengene sine i disse selskapene, og historisk sett har dette gitt bedre resultater enn resten av markedet, sier Hagatun.

-- Et aktuelt spørsmål når man står og snakker med en mann om disse tingene -- hvordan står det til i eget selskap?

-- I eget selskap står det bra til. Vi er cirka like mange av hvert kjønn. Vi jobber også med å fortsette i den retningen.