Heidi Nordby Lunde i Høyre forteller hva som er viktigst de fire årene.

Derfor ønsker Høyre gründervennlig opsjonsskatt. Og hvorfor har de ikke gjort det før?

Publisert Sist oppdatert

For to år siden var det ikke hastverk. Nå har "alle" det travelt med å legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift.

Nylig la Høyre frem sin "plattform for et digitalt Norge". Der lanserer partiet flere forslag som skal bidra til digital omstilling. Regjeringspartiet tar blant annet til orde for å gjøre opsjonsbeskatningen mer gründervennlig. Som kjent var mange i gründermiljøet skuffet da dette ikke ble en del av årets statsbudsjett.

Andre krav

Heidi Nordby Lunde mener det er gode grunner til at Høyre ikke har endret på opsjonsbeskatningen i denne perioden, til tross for at de har sittet i posisjon.

– Det er enkelt å svare på. Da vi jobbet med forrige program, var situasjonen en annen enn nå. Da vi snakket med gründere og bedrifter, var det andre krav de stilte, sier Nordby Lunde.

Formueskatten skal den gang ha blitt fremstilt som det største problemet. Det var dette Regjeringen prioriterte i skatteforliket, sammen med skattelette for folk flest. Hun mener de siste par årenes enorme oppsving i nyetableringer, har rettet oppmerksomheten mot gründernes utfordringer med opsjonsskatten. Behovet for skatteinsentiver for investeringer i oppstartsbedrifter er også en del av dette, ifølge Nordby Lunde.

Ingen motvilje

Høyrepolitikeren husker godt forrige gang det boblet rundt opsjoner i tech-bransjen, da hun selv jobbet i HP rundt årtusenskiftet.

– Da fikk alle kastet opsjoner etter seg. Ved en anledning hadde jeg selv opsjoner, forteller hun.

Det var flere store opsjonsskandaler på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet som skapte mye debatt rundt bruk av opsjoner for å belønne norske toppledere. Nordby Lunde bedyrer at det i dag ikke er noen motvilje hverken fra Regjeringen eller Høyre, for å endre opsjonsskatten i en mer gründervennlig retning. Nordby Lunde sier hun ser hvor viktig dette er for at gründerne kan beholde eierskapet.

– Hvor raskt kan dere få på plass dette?

– Budsjettet er lagt for i år. Men det kan komme allerede i neste års budsjett, så lenge det er enighet i Stortinget og valget går vår vei, sier Nordby Lunde.

Ikke redd for tech-boble

– Ser du noen faremomenter med å endre opsjonsskatten eller innføre skatteinsentiver  for oppstartsbedrifter?

– Insentivprogrammer som fjerner risiko vil føre til at folk tar mer risiko. De investerer annerledes enn de hadde gjort hvis de hadde tatt all risiko på egen kappe.  For skatteinsentiver ser vi på modellene de har i Sverige og Storbritannia, der det er begrensninger i beløp. Så jeg er ikke så veldig redd for at dette vil føre til uheldige pengeplasseringer. Det viktigste er å finne de mest effektive ordningene som utløser kapital, mener Nordby Lunde.

Hun er ikke redd for at politikerne bygger opp under en boble av samme type som foran dot-com-smellen i 2001, ved å gi for mye gass til bransjen.

– Vi har ikke den samme bobletendensen. Det er et helt annet marked. Kompetansen og kvaliteten har økt radikalt. Den gang investerte man store summer i enkle nettsteder som bare skulle leve av reklame eller markedsplasser som nesten ikke eksisterte, sier Nordby Lunde.

Arbeidsplasser?

– Du kaller insentivene for støtteordninger. Jeg regner med at Stortinget ønsker å få arbeidsplasser for denne støtten. Hvordan skal dere sikre at disse bedriftene faktisk genererer jobber her i landet, og ikke bare blir solgt til utlandet ved første mulige anledninger?

– Det er en spennende utfordring, som vi må ha et kritisk blikk på. Skatteinsentivene får man for eksempel bare i Norge. Jeg tror det er mer naturlig for norske investorer å ha Norge som utgangspunkt i stedet for å flytte bedriften til utlandet.

Hun viser til at opsjonsmulighetene også vil sikre at de norske gründerne har eierskapet. Samtidig understreker hun at Høyre ikke har noe i mot at norske selskaper skal dra utenlands.

– Vi har selvfølgelig lyst på bedrifter som Skype og Spotify, det er ingenting galt med det. Den typen bedrifter gjør at vi får et miljø og en driv i hjemlandet, som tjener hele miljøet, sier Nordby Lunde.

Hun mener dessuten at trygge arbeidsplasser «ute» også genererer trygge arbeidsplasser «hjemme».

Offentlige konkurrenter

"Rapporten «Platform for en digitalt Norge» beskriver Høyres syn på digitaliseringen, samt ulike konkrete forslag til politiske svar, som vil behandles i partiets politiske prosesser fremover," sies det fra partiet. I dokumentet er det flere andre faktorer som fremstilles som avgjørende for å lykkes med omstilling. Høyre trekk ikke overraskende frem at det offentlige må lå de private slippe til. Det handler om å gi norske gründere et marked å teste ut varer og tjenester.

I andre tilfeller er det en utfordring at det offentlige konkurrerer direkte med oppstartsselskaper og unge bedrifter på områder der de etter Nordby Lundes syn hadde gjort best i å holde seg unna.

Hun viser til Legelisten som i dag gjør det enklere å få oversikt og bytte fastlege, samtidig som myndighetene jobber med egne løsninger for dette.

– Det offentlige skal ikke konkurrere med de private, der det er naturlig at de private leverer, mener hun.

 

Her er et utvalg av forslagene i "Plattform for et digitalt Norge":

 • Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning
 • Gjøre det enklere for privatpersoner og bedrifter å betale skatt og mva. For tjenester de kjøper og leverer.
 • Motivere til investeringer i nye bedrifter og jobber ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper
 • Legetimer på nett, og digitale brukermøter med NAV.
 • Pilotprosjekter med bruk av kunstig intelligens og prediktiv teknologi i politiet, brannvesenet og helsesektoren innen 2018.
 • Automatisert fortolling og betalingsinnkreving ved import av utenlandske varer.
 • Tillatte selvkjørende bil, båt og tog på vei, bane og sjø når teknologien er god nok, og tillate forsøk med selvkjørende kjøretøy på tilrettelagte veistrekninger.
 • Fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030.
 • Innføre obligatorisk e-faktura for næringslivet og offentlig sektor fra 1. januar 2018.
 • Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell fritt tilgjengelig på nett. Målet er å digitalisere all undervisning på offentlige institusjoner innen 2030.
 • Gjøre programmering til et permanent valgfag og fordypningsfag i ungdomsskole og videregående.
 • Utrede potensialet for bruk av droner innen blant annet blålysetatene og følge opp med nødvendige tiltak og lovendringer.

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Hør også vår seneste podcast med Marius Aabel i No Isolation. Han sluttet i oljebransjen for å lage roboter som hjelper langtidssyke barn. forteller om det glade 80-tall, med programmering på papir og etterhvert på Commodore 64. I podcasten får vi høre om lærdommene fra tidligere prosjekter innen videostrømming og nettdating. Om hvorfor No Isolation har lyktes godt så langt – om strategien, jobbingen, rekrutteringen, de smarte avtalene, investorene og det gode arbeidsmiljøet. Han forteller også om selskapets nye satsing på eldre. Og hvis noen skulle lure på hvorfor han fortsatt er single eller hvor lenge han skal leve, får dere selvfølgelig vite det også.

Hør hele podcasten med Aabel på Shifter. Last ned podcasten i iTunes / Podcaster på iphonen eller bruk din foretrukne podcast-klient på Android. Søk på «Shifter».