She Invest inviterte 20 ledende tech-kvinner til Silicon Valley for å lære. Foto: Privat

Damer dro til dalen: Her girer She Invest opp for få flere kvinnelige investorer

Publisert Sist oppdatert

– Bare 20 prosent av norske aksjeverdier er eid av kvinner. Nå er det på tide å investere, også for de av oss som ikke tenker at vi er mulige investorer, mener seriegründer Heidi Aven, og har tatt med seg 20 norske kvinner til Silicon Valley for å lære.

Salgsdirektøren av programvareselskapet Crayon og gründer av blant annet SmartWorks har tatt initiativ til She Invest, et opplegg for å få flere kvinner inn som investorer. I forrige uke var 20 norske kvinner fra startupmiljøet på plass i Silicon Valley, til et intensivt program i regi av Innovasjon Norge og Nordic Innovation House.

– Det er til syvende og sist gründerne og investorene som eier et selskap, og styret representerer primært eierne. Det er eierne som sitter med den reelle makten. Dette betyr at det ikke er nok å komme inn i styrerommet dersom kvinner skal få reell innflytelse i næringslivet. Kvinner må komme seg inn som investorer. Det vil gi oss mer innflytelse, sier Heidi Aven i en melding til Shifter.

Heidi Aven i She Invest. Foto: Julie Krøvel

På programmet i Silicon Valley sto blant annet engleinvestoren Carol Sands, samt Sonja Hoel Perkins og MJ Elmore, rangert blant de mektigste i finansverdenen.

Linn-Cecilie Linnemann, byråleder Design Container og co-founder She Conference

“Det er ekstremt fascinerende å se hvilken fart miljøene her i Silicon Valley har. Dette gjelder både tilgang på kompetanse og tilgang til kapital. Det er viktig at vi her hjemme tenker over hvilke konkurransefortrinn vi har overfor en global konkurranse, og benytter oss av disse. Innenfor tech har vi noen spesialistmiljøer i Norge som er konkurransedyktige her hjemme både mot kompetansen og lønnsnivået i SV. Jeg tror noe av utfordringen til Norge blir å dyrke flere av denne typen spesialistmiljøer for å kunne hevde seg mot globale aktører i fremtiden.»

Gro Eirin Dyrnes, leder for Nordic Innovation House i Palo Alto:

«Her er det mange flere som investerer og i så måte er det lettere tilgang til pengene og investormiljøene, samtidig så er det olympiaden i gründerskap, så konkurransen er enorm. Det er viktig at norske start-ups tar dette konkurransebildet innover seg og forstår hva som skjer her, med tanke på fart og hva man faktisk konkurrer mot. Det er ikke det samme som å etablere seg her.»

Heidi Gjersø Thaulow, partner i Arkwright Consulting:

«Jeg er litt «blown away» over hvor raskt alt beveger seg her. Det snakkes om kun dager og uker før startups skal nå nye vekstmilepæler, der vi i Norge mer snakker måneder… Et annet eksempel er kutymen med å gi feedback etter pitchmøter innen 24timer, så ingen skal kaste bort mer tid enn nødvendig»

Nina Willumsen Grieg, Co-owner Ystholmen AS/ Manager Business Development Grieg Seafood:

«Silicon Valley er et fascinerende og unikt økosystem. Samtidig er observasjon min at man er ekstremt god på utvikling og bruk av teknologi, men sitter lengre fra en del av problemstillingene verden må løse. I Norge er vårt fortrinn at vi sitter tett på viktige industrier. Vi har da en bedre forståelse av endel utfordringer som må løses, som igjen gjør at vi kan lete etter teknologier som støtter en faktisk problemstilling og ikke omvendt.»

Hilde Støle Pettersen, partner i Momentum Partners

«Som tidligfaseinvestor i Norge er det veldig relevant å være her og bli inspirert av hvordan det gjøres i verdens senter for teknologiutvikling. Det slår meg at startup-miljøet i Norge allerede har mye av den samme tankegangen, særlig når det gjelder deling og «pay it forward»-kulturen som er så sterk her. Så jeg tror vi har skjønt mye om hvordan vi bør jobbe, men antall aktører som inngår i miljøet her er så uendelig mye større enn hjemme. Det er fascinerende å treffe ulike venture-kapitalister som opererer i samme by og delvis innen samme områder, men som aldri har hørt om hverandre før. Vi har mye å lære når det gjelder tempo og kompromissløst markedsfokus i utvikling av startups. Samtidig er jeg glad for å høre at jakten på «unicorns» ikke er like mye i fokus som før, og at det nå gjelder å finne «rabbits» (Real Actual Businesses Building Interesting Tech). Det er viktig at vekst ikke kommer i skyggen av reell verdiskapning.»

Merete Nygaard, medgründer i Lawbotics

«Min motivasjonen for å bli med på denne turen er for å lære mer om investorrelasjonen og hva en investor ser etter i et selskap. Det er første gang jeg er gründer og daglig leder, og for å lykkes er det kritisk at jeg forstår og har fokus på den finansielle siden av selskapet. Nettverket vi bygger både her i Silicon Valley og mellom oss i gruppen, er også en viktig del av motivasjonen for å delta. Ved å få førstehåndserfaring fra hvordan ting fungerer her, avmystifiserer det også mye av ting man hører om Silicon Valley.»

Sigrun Syverud, medgründer i Fjong

”For meg har det vært ekstremt viktig og lærerikt å se hvordan investormiljøet forholder seg til gründere og startups, samtidig som investorer og større selskaper får lært mer om hvordan man kommuniserer med startups som oss. Både investorene og vi som har startet Fjong ønsker jo de samme tingene, avkastning på sikt og et godt produkt. Jeg opplever at her i USA bruker gründerne investornettverket og styret sitt for å få både spesialistkompetanse og hjelp i tidlig fase.»

Charlotte Aschim, gründer av TotalCtrl

«Jeg ønsker selv å bli en engleinvestor på sikt, og er samtidig i en fase hvor det er ekstremt relevant å få innblikk i hvordan et investormiljø tenker og evaluerer selskaper. Farten er mye høyere her i Silicon Valley, både når det gjelder ansettelser og skalering av selskaper. Man må tenke mye større.»

Isabelle Kristine Ringnes, TENK og #Hunspanderer

«Min motivasjon for å delta på She Invest var for å lære mer om hvordan økosystemet i Silicon Valley virker og få mer og dypere innsikt i hvordan investeringsprosessene funker sett fra et engleinvestors perspektiv. Jeg er ikke selv investor og har ikke planer om å bli det med det første, men jeg ønsker allikevel å lære så mye som mulig om det slik at jeg stiller bedre beredt i fremtiden som både entreprenør og potensielt investor.»