Rapport: Innovasjon Norge bør ikke jobbe med å få turister til landet

Reiseliv bør ut av Innovasjon Norge, foreslår nok en gjennnomgang.

Publisert

På tampen av forrige uke, kom en omfattende gjennomgang av hvordan det såkalte virkemiddelapparatet kan effektiviseres og bli bedre.

Et av forslagene er å kaste ut reiseliv fra Innovasjon Norge.

På oppdrag fra regjeringen skal Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli og hans team i dag, profilere Norge som reisemål for utenlandske turister gjennom Visit Norway.

Deloitte foreslår heller at reiseliv skilles ut som en egen enhet, med tette koblinger til reiselivsnæringen. Enheten kan i stedet samarbeide med Innovasjon Norge på utekontorene, i de tilfellene det er behov for det.

I forbindelse med en slik flytting av reiselivsoppdraget vil det forsvinne rundt 36 årsverk fra Innovasjon Norge, opplyser rapporten videre.

Foreslått tidligere

Allerede i 2016 siden ble det i en Menon-rapport, foreslått å skille ut reiselivsdivisjonen. Også tidligere i år anbefalte PwC/Oslo Economics dette på ny, i en rapport om det offentlige virkemiddelapparatet utenlands.

Den ble skrevet på oppdrag fra Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Den gang var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) blant skeptikerne.

– Ja, jeg er i tvil om det er en god idé å skille reiseliv ut fra Innovasjon Norge, sa han til DN og forklarte:

– Det er fordi Innovasjon Norge ble samlet til en organisasjon nettopp for å se hele næringslivet under ett.

Også professor Svein Arild Steen-Mevold, Scandic-direktør samt nestleder i styret i Norsk Reiseliv, var bekymret og kalte rapporten "et faglig makkverk":

– Her har man ikke snakket med næringen og trukket konklusjoner stikk i strid med det som skjer i andre land, uttalte han til DN.

– Vi vet at kampen om kundene hardner til år for år, og det vil kreve betydelig innsats – trolig større enn i dag – å beholde dagens volumer.

– Vil kreve tettere samspill

Haugli kaller den nye rapporten "et viktig kunnskapsgrunnlag", men understreker at regjeringen ennå ikke har tatt stilling til konsulentenes anbefalinger.

Abelia-direktør Håkon Haugli tar over som ny sjef i Innovasjon Norge 1. august i år.

Han viser til at regjeringen vil se på anbefalingene i lys av innspill fra berørte parter frem mot statsbudsjettet for 2021.

Haugli påpeker videre at Nærings- og fiskeridepartementet allerede har ønsket å dreie reiselivsoppdraget fra profilering til utvikling, noe som konsulentene ikke har tatt hensyn til.

– Det er for tidlig å si om anbefalingene i rapporten vil få konsekvenser. Det fremtidige reiselivsoppdraget vil kreve tettere samspill mellom profilerings- og utviklingsvirkemidler, sier han og legger til:

– Ved en utskillelse som selvstendig aktør, vil man gå glipp av synergien mellom utviklings- og profileringsarbeidet. En slik løsning vil trolig bidra til et mer ensidig fokus på profilering og forslaget sier ingenting om fremtidig eierskap, kommenterer Haugli overfor Shifter.