Gry Isabell Sannes i IKT-inkubatoren til Validé.

Valide har landet et fond, og dobler snart med enda et: Rigger oljeregionen for omstilling, men må jobbe med arbeidskulturen

Publisert Sist oppdatert

Kjetil S. Grønnestad og Per-Ivar Nikolaisen, Stavanger/Oslo

Snuoperasjonen i gang, og Validé opplever at det er lettere å mobilisere private penger til startups utenfor oljeindustrien. Men ikke alle er skapt for å være gründer.

– Det er mye enklere i dag enn for tre år siden å få tak i interessante støttespillere og mennesker med privat kapital. Mange som tidligere bare har vært i olje og eiendom, forstår at det er på tide å være med i andre typer selskaper og bransjer, sier daglig leder Gry Isabel Sannes i IKT-inkubatoren til Validé, Ipark Tech Accelerator.

Selv om ting kan tyde på at oljeindustrien er over den verste trøkken etter prisfallet, er det vanskelig å se at bransjen vil komme tilbake til gamle høyder. Nedturen har bidratt til å snu om på gründermiljøet i Rogaland. Mens noen tidligere har hatt en viss «ovenfra og ned»-holdning til gründere utenfor oljeindustrien, har dette endret seg vesentlig de siste tre årene, ifølge Sannes.

Stor aktivitet

Tempoet har vært høyt i Validé det siste året. Selskapet ble etablert da Prekubator TTO og Ipark bestemte seg for å slå kreftene sammen. Omsetningen var på 33 millioner kroner i fjor, viser tallene fra årsregnskapet som tikket inn i Brønnøysundregisteret for en stund tilbake.

Valide har hentet inn penger til sitt første fond (Validé Invest I AS), som med matching fra Innovasjon Norge sine pre-såkornmidler er på 30 millioner kroner, der investeringene skal være på mellom to og seks millioner kroner. Fondet er nå lukket, men det planlegges et nytt fond i 2018 på hele 60 millioner kroner.

I tillegg har Validé en pott med ”pre-presåkornmidler”, der de går inn med mindre summer i selskaper som er i en tidlig fase.

– Dette er selskaper som vi har stor tro på, men som trenger et økonomisk puff for lettere å gå veien mot kommersialisering.

Disse investeringene er basert på milepæler, der selskapene får kapital etter hvert som de når visse mål. Valide forplikter seg for eksempel til en million, men fordeler investeringen på runder med 150.000 til 200.000 kroner.

– Slik ser vi at ting går riktig vei, før vi går inn med hele summen. Vår erfaring sier at det er lurt, sier Sannes

– For at gründerne ikke skal brenne av alle pengene før første milepæl?

– Ja, vi er veldig tydelig på dette.

Flere exiter

Validé har en portefølje på rundt 80 selskaper, og realiserer aksjer i cirka et selskap per år. I løpet av de siste ti årene har samlet salgsprovisjon ligget på rundt 30 millioner kroner.

– I investeringene er vi en kommersiell aktør, og vil som alle andre helst ha igjen tigangeren. Men som alle andre, får vi jo ikke alltid det. Men vi har hatt noen gode caser vi har vært veldig fornøyd med.

Hun trekker frem Cubility, Reelwell, Sekal og Huddlestock som noen av suksess-exitene de siste årene.

Hun understreker at Validé ikke har finansielle forutsetninger til å blir med på de store rundene, og at de tidlig begynner å søke etter investorpartnere som kan kommersialisere selskapene videre.

Økning i ikke-olje

Interessen fra gründerne har vært stor det siste året. 550 gründere har kontaktet Validé med ulike ideer. Inkubatoren har jobbet videre med rundt 50 av dem. Av disse igjen investerer Validé i ti til 15 bedrifter.

– Vår jobb er å redusere risiko ved hjelp av gode innovasjonsprosesser. Når vi går inn med kapital, føles det tryggere for private investorer å gjøre det samme. Nå har vi fått en ny generasjon av investorer i Rogaland som er villige til å satse på andre sektorer enn olje og sjøfart, sier kommersiell direktør Bjarte Magnussen i Validé.

Nytenkende, og utenom oljetanken, er beskrivende for lovende bedrifter som Requestify  med sin sosiale tjeneste for deling av musikk, Droppin som utvikler en digital plattform for salg av velværetjenester, MiscGames som utvikler dataspill og Art Vision som er en digital plattform for formidling av kunst. Andre eksempler er Smart Crowding som leverer ressurs- og aktivitetsstyringssystem til sykehus, Shoreline som leverer til offshore utbygging og vedlikehold av havvindmølleparker og smarthusstartupen Futurehome.

Noe godt, noe veldig dårlig

– Hva skiller dere fra andre inkubatorer?

– Vi har holdt på siden 1995, fra oppstart av Innovasjonsparken som i dag er arbeidsted for 800 mennesker i 130 forskjellige selskaper. Jeg mener dette har gitt oss en grunnleggende forståelse for å drive frem nye og innovative selskaper. Da vi satte oss ned og laget akseleratorprogrammet, baserte vi det på hva som hadde gått godt og det som har gått veldig dårlig, sier Gry Isabell Sannes.

– Hva er et eksempel på noe som har gått veldig dårlig?

– Jeg vil ikke nevne navn, men når ting går dårlig er vår erfaring at det ofte har med teamet å gjøre. Vi er alle mennesker, og trenger gode og lærevillige team som er villig til å gå den den lange og kronglete veien det er å bygge et selskap. Det er litt flaks på toppen av dette, men det er mennesket som avgjør.

Ikke alle passer

Selv om oppstartsbedrifter får mer omtale nå, har Rogaland alltid hatt gründervirksomhet. Mange av nyvinningene har skjedd innen eksisterende industri. Ikke minst i den høyteknologiske oljebransjen. Nye produkt er utviklet internt i bedriften, eller ved at gründeren har startet for seg selv.

– Er det ikke lettere og kortere vei til markedet å lykkes med en startup innenfor olje og gass i Rogaland enn innenfor tech?

– Selskaper med oppfinnelser inn mot olje- og gassektoren bruker mye lenger tid enn andre typer selskaper innen for eksempel helse og IKT. Løsninger skal ofte testes, sertifiseres og dobbeltsjekkes. 

Sannes er opptatt av at gründere må ha de tre berømte P-ene på plass: people, passion, potential.

– Men for mange høykompetente ingeniører som har jobbet offshore, to uker på og fire uker av, er det vel en tøff overgang?

– Noen ganger møter jeg på folk som har en forståelse og en arbeidskultur som ikke treffer det å være gründer, og det er vi nødt til å jobbe med. Vi dobbeltsjekker og trippelsjekker, for å finne ut om teamet har de riktige egenskapene. Men for noen er det en stor omstilling å gå fra et etablert selskap med en stor pengesekk til å bygge opp ting fra bunnen uten disse pengene.

En gründer må være villig til «å leve på havregrøt» til han eller hun lykkes.

– Men kan det ikke da være lettere å gå på NAV et års tid og vente til oljeprisen går opp igjen, slik mange analytikere hevder at den vil?

– Jeg håper vi ikke har kommet dit at vi har blitt helt lamme. Men ja, det er helt klart noen som sikkert ikke har sett for seg hvor hardt det er å være gründer.

God periode på gang

Flere suksessfulle bedrifter har altså forlatt det trygge redet i Validés inkubator. Hvem som blir framtidas store suksesshistorier, tør ikke Sannes si noe om.

– Vi vet aldri hvem som legger gullegget. Av 500 som vil satse, ender vi opp med 5 som lykkes til slutt. Denne suksessraten er lik den i andre land, sier hun.

Magnussen mener Validé går inn i en spennende fase.

– Salg av eierandeler i oppstartsbedrifter går i bølgedaler. Det ser nå ut til at vi er på vei inn i en ny god periode, sier han.

 

Fakta

Validés aktivitet er i all hovedsak prosjektfinansiert fra ulike norske og utenlandske finansieringsprogrammer som er tilgjengelig for alle. Selsakpet mottar i tillegg en liten årlig støtte (ca. 2-3% av våre driftskostnader) fra våre eiere. Investeringene tas av egenkapitalen som eierne gikk inn med for 10-15 år siden. Avkastningen/ROI på investeringene skal være konkurransedyktig med annen langsiktig plassering.

Selskapets mange eiere inkluderer blant annet: Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, Rogaland fylkeskommune, Siva, Statoil, stiftelsen Rogaland kunnskapspark og IRIS (International Research Institute of Stavanger).

Validés underavdelinger:

TTO - Technology Transfer Office skal bygge bro mellom forskning og næring.

http://valide.no/technology-transfer-office/

Incubator:

http://valide.no/incubator/

ITSA:

http://www.itsaccelerator.com

ITSA starter nytt program 31. august med søknadsfrist 31. juli.