Forskjell på folk: Google i søkelyset for lave kvinnelønninger

Publisert Sist oppdatert

Krever svar fra søkegiganten om lønnsforskjeller.

”Don’t be evil” er mottoet Google har prøvd å leve opp til siden det ble introdusert rundt år 2000. Når Sergei Brin og Larry Page restrukturerte hele selskapet og laget konglomeratet Alphabet Inc. ble mottoet skiftet ut til ”Do the right thing”. Frem til nå må man si at duoen har klart å opprettholde et bilde av det de faktisk leder et selskap som gjør sitt beste for å leve som de lærer.

På siste tiden har det imidlertid oppstått om ikke sprekker så krakeleringer i fasaden. Det begynte med at det amerikanske arbeidsdepartmentet anklaget selskapet for diskriminerere kvinner.

– Vi har funnet systematiske lønnsforskjeller blant kvinner og menn gjennom stort sett hele arbeidsstyrken, sa regiondirektør Janette Wipper i departementet under en rettssak i San Francisco i april.

Rettssaken kom til stand fordi Google nektet å frigi lønnsdata. Noe departementet mener de har rett til siden Google er en leverandør til offentlige myndigheter. Dermed mener departementet de har rett til å inspisere dokumentasjonen som viser at de aktuelle selskapene overholder for eksempel likestillingslovene.

Ved en høring i slutten av mai forklarte morselskapet Alphabet at det ikke kunne overlevere dataene fordi det ville koste for mye – omtrent 100.000 dollar – og mange hundre arbeidstimer.

Med tanke på at vi her snakker om et selskap som lever av å levere søkresultater fra et helt internett i løpet av noen sekunder er det en unnskyldning som høres usedvanlig tynn ut.

Og det kan utvilsomt virke som om det gamle uttrykket ”ingen røyk uten ild” er aktuelt i denne sammenhengen. Onsdag fortalte Washington Post at aksjeeierne i Alphabet for andre år på rad stemte ned et forslag om å publisere en rapport om mulige lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Forslaget, som var fremmet av investeringsfirmaet Arjuna Capital, gikk ut på å måle og vise frem hvor den prosentuelle forskjellen mellom kvinnelige og mannlige ansatte.

Ledergruppen forklarte på møtet at det å godkjenne forslaget ikke ville være til det beste for selskapet og dets investorer.

Det kan være på sin plass å notere at de andre gigantene i amerikansk tech-industri, Apple, Amazon og Microsoft alle legger frem tall på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og alle tre hevder det nesten ikke er noen forskjell.

Ja, Alphabet, dere har selve bestemt det som finnes å si om dette – ”Do the right thing”.